Nova convocatoria da Fundación bancaria “La Caixa” para proxectos de investigación en Biomedicina e Saúde

Cun orzamento total de 12 millóns de euros, poderanse presentar proxectos liderados por investigadores de universidades e centros de investigación sen ánimo de lucro que se realicen en España ou en Portugal nas seguintes liñas: Oncoloxía, Neurociencias, Enfermidades infecciosas, Enfermidades cardiovasculares ou outras áreas biomédicas de carácter transversal

01 Dic 2017 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Nova convocatoria da Fundación bancaria “La Caixa” para proxectos de investigación en Biomedicina e Saúde

Cun orzamento total de 12 millóns de euros, poderanse presentar proxectos liderados por investigadores de universidades e centros de investigación sen ánimo de lucro que se realicen en España ou en Portugal nas seguintes liñas: Oncoloxía, Neurociencias, Enfermidades infecciosas, Enfermidades cardiovasculares ou outras áreas biomédicas de carácter transversal

A Fundación bancaria "La Caixa" lanza unha nova convocatoria aberta a proxectos de investigación en Biomedicina e Saúde, que ten por obxectivo identificar e impulsar as iniciativas máis prometedoras, de maior excelencia científica e con máis valor potencial e impacto social, xa sexa en investigación básica, clínica ou  traslacional.

Esta nova convocatoria terá carácter anual, seleccionará uns 20 proxectos e contará cun orzamento máximo de 12.000.000 euros o primeiro ano, que se poderá ampliar en anos posteriores.

Poderanse presentar á convocatoria proxectos liderados por investigadores de universidades e centros de investigación sen ánimo de lucro que se realicen en España ou en Portugal.

As axudas que se concederán serán de dous tipos:

- Categoría A: para proxectos presentados por unha soa institución ou consorcio con orzamento máximo de 500.000 euros.

- Categoría B: para proxectos presentados por consorcios con aproximación  transdisciplinar cun orzamento máximo de 1.000.000 euros.

Os proxectos deben ser orixinais e non ser  financiaciados en todo ou en parte por calquera outro tipo de axuda (ben da Fundación “La Caixa” ou outra entidade). Non se financiarán Ensaios Clínicos.

Liñas de investigación:

- Oncoloxía.

- Neurociencias.

- Enfermidades infecciosas.

- Enfermidades cardiovasculares.

- Outras áreas biomédicas (carácter transversal:  bioinformática, farmacoloxía,...)

Máis información en: https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/investigacion-ciencias-vida-salud/convocatoria-de-investigacion-en-salud/descripcion-del-programa

Contacto: Para asegurar unha correcta tramitación das solicitudes, desde a Fundación bancaria "La Caixa" rogan que os interesados en concorrer contacten coa Fundación Profesor Novoa Santos (graciela.fernandez.arrojo@sergas.es) antes do 1 de marzo de 2018.

Nueva convocatoria de la Fundación bancaria “La Caixa” para proyectos de investigación en Biomedicina y Salud

Con un presupuesto total de 12 millones de euros, se podrán presentar proyectos liderados por investigadores de universidades y centros de investigación sin ánimo de lucro que se realicen en España o en Portugal en las siguientes líneas: Oncología, Neurociencias, Enfermedades infecciosas, Enfermedades cardiovasculares u otras áreas biomédicas de carácter transversal

La Fundación bancaria "La Caixa" lanza una nueva convocatoria abierta a proyectos de investigación en Biomedicina y Salud, que tiene por objetivo identificar e impulsar las iniciativas más prometedoras, de mayor excelencia científica y con más valor potencial e impacto social, ya sea en investigación básica, clínica o traslacional.

Esta nueva convocatoria tendrá carácter anual, seleccionará unos 20 proyectos y contará con un presupuesto máximo de 12.000.000 euros el primer año, que se podrá ampliar en años posteriores.

Se podrán presentar a la convocatoria proyectos liderados por investigadores de universidades y centros de investigación sin ánimo de lucro que se realicen en España o en Portugal.

Las ayudas que se concederán serán de dos tipos:

- Categoría A: para proyectos presentados por una sola institución o consorcio con presupuesto máximo de 500.000 euros.

- Categoría B: para proyectos presentados por consorcios con aproximación transdisciplinar con un presupuesto máximo de 1.000.000 euros.

Los proyectos deben ser originales y no haber sido financiaciados en todo o en parte por cualquier otro tipo de ayuda (bien de la Fundación “La Caixa” u otra entidad). No se financiarán Ensayos Clínicos.

Líneas de investigación:

- Oncología.

- Neurociencias.

- Enfermedades infecciosas.

- Enfermedades cardiovasculares.

- Otras áreas biomédicas (carácter transversal: bioinformática, farmacología,...)

Más información en: https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/investigacion-ciencias-vida-salud/convocatoria-de-investigacion-en-salud/descripcion-del-programa

Contacto: Para asegurar una correcta tramitación de las solicitudes, desde la Fundación bancaria "La Caixa" ruegan que los interesados en concurrir contacten con la Fundación Profesor Novoa Santos ( graciela.fernandez.arrojo@sergas.es ) antes del 1 de marzo de 2018.

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres