Nova etapa da Asociación Española de Fisioterapeutas de Atención Primaria e Saúde Comunitaria (AEF-APySC), consolidándose como sociedade científica neste campo

Solicita a participación dos fisioterapeutas galegos interesados neste ámbito asistencial, que poderán inscribirse sen custo adicional, para compartir experiencias que permitan realizar un diagnóstico actualizado da situación, elaborar liñas consensuadas de mellora e impulsar o desenvolvemento de actividades científicas de interese para o colectivo

24 Nov 2017 / Solicita a participación dos fisioterapeutas galegos interesados neste ámbito asistencial, que poderán inscribirse sen custo adicional, para compartir experiencias que permitan realizar un diagnóstico actualizado da situación, elaborar liñas consensuadas / Sede COFIGA

 Os fisioterapeutas colexiados  CoFiGa que desenvolven a súa actividade laboral ou estean interesados no campo da Atención Primaria e da Saúde Comunitaria, poden inscribirse, sen custo adicional, na Asociación Española de Fisioterapeutas de Atención Primaria e Saúde Comunitaria (AEF-APySC) que preside Mª Montserrat Inglés  Novell e que inicia unha nova andaina, fomentando o contacto e o intercambio de experiencias co obxectivo de axuntar coñecementos sobre o estado actual da Fisioterapia neste ámbito e, desta maneira, elaborar liñas de mellora consensuadas e trasladalas ás Autoridades Sanitarias competentes. 

Argumentan desde a  AEF-APySC que as transferencias en materia de Sanidade ás comunidades autónomas teñen provocado que as prestacións sanitarias fóranse desenvolvendo de maneira diferente nas distintas partes do territorio nacional, situación á que é necesario sumar a aparición das Xerencias Únicas, que en moitas ocasións supoñen un límite para o desenvolvemento das actividades propias de Atención Primaria e, polo tanto, da autonomía dos profesionais que traballan neste nivel asistencial. 

Por iso, consideran necesario impulsar unha etapa de relacións e contactos con fisioterapeutas de distintas comunidades autónomas que exercen o seu traballo en Atención Primaria e no ámbito de Saúde Comunitaria, co fin de coñecer distintos aspectos do desenvolvemento da súa actividade laboral,  cotejar situacións e compartir experiencias, para poder realizar un diagnóstico actualizado da situación da Fisioterapia neste campo e elaborar liñas de mellora consensuadas para trasladarlas ás Autoridades Sanitarias competentes.

Ademais, a  AEF-APySC quere consolidarse como sociedade científica participativa neste campo, co fin de impulsar o desenvolvemento de actividades científicas de interese para o colectivo, que permitan acordar decisións e accións, como a elaboración de guías, estratexias de saúde, estudos custo-efectividade, tan necesarios hoxe en día para poder ofrecer unha atención de calidade, xustificada en evidencia científica e amparada no constatado aforro de custos asistenciais que para este nivel asistencial supón unha implantación adecuada da Fisioterapia.

Como membros da  AEF, os fisioterapeutas colexiados  CoFiGa poden inscribirse na  AEF- APySC, a través da web  AEF (www.aefi.net), sen custo adicional.

Nueva etapa de la Asociación Española de Fisioterapeutas de Atención Primaria y Salud Comunitaria (AEF-APySC), consolidándose como sociedad científica en este campo

Solicita la participación de los fisioterapeutas gallegos interesados en este ámbito asistencial, que podrán inscribirse sin coste adicional, para compartir experiencias que permitan realizar un diagnóstico actualizado de la situación, elaborar líneas consensuadas de mejora e impulsar el desarrollo de actividades científicas de interés para el colectivo

Los fisioterapeutas colegiados CoFiGa que desarrollan su actividad laboral o estén interesados en el campo de la Atención Primaria y de la Salud Comunitaria, pueden inscribirse, sin coste adicional, en la Asociación Española de Fisioterapeutas de Atención Primaria y Salud Comunitaria (AEF-APySC) que preside Mª Montserrat Inglés Novell y que inicia una nueva andadura, fomentando el contacto y el intercambio de experiencias con el objetivo de aunar conocimientos sobre el estado actual de la Fisioterapia en este ámbito y, de esta manera, elaborar líneas de mejora consensuadas y trasladarlas a las Autoridades Sanitarias competentes.  

Argumentan desde la AEF-APySC que las transferencias en materia de sanidad a las comunidades autónomas han provocado que las prestaciones sanitarias se hayan ido desarrollando de manera diferente en las distintas partes del territorio nacional, situación a la que es necesario sumar la aparición de las Gerencias Únicas, que en muchas ocasiones suponen un límite para el desarrollo de las actividades propias de Atención Primaria y, por tanto, de la autonomía de los profesionales que trabajan en este nivel asistencial. 

Por ello, consideran necesario impulsar una etapa de relaciones y contactos con fisioterapeutas de distintas comunidades autónomas que ejercen su trabajo en Atención Primaria y en el ámbito de Salud Comunitaria, con el fin de conocer distintos aspectos del desarrollo de su actividad laboral, cotejar situaciones y compartir experiencias, para poder realizar un diagnóstico actualizado de la situación de la Fisioterapia en este campo y exponer líneas de mejora consensuadas para trasladarlas a las Autoridades Sanitarias competentes.

Además, la AEF-APySC quiere consolidarse como sociedad científica participativa en este campo, con el fin de impulsar el desarrollo de actividades científicas de interés para el colectivo, que permitan consensuar decisiones y acciones, como la elaboración de guías, estrategias de salud, estudios coste-efectividad, tan necesarios hoy en día para poder ofrecer una atención de calidad, justificada en evidencia científica y amparada en el constatado ahorro de costes asistenciales que para este nivel asistencial supone una implantación adecuada de la Fisioterapia.

Como miembros de la AEF, los fisioterapeutas colegiados CoFiGa pueden inscribirse en la AEF-APySC, a través de la web AEF (www.aefi.net), sin coste adicional. 

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres