Actos programados por ASEM-Galicia para conmemorar o Día das Enfermidades Neuromusculares

Sumar á campaña de concienciación cidadá #DELAMANO15N e publica en redes sociais fotografías de persoas colleitas da man, para expresar “a forza da amizade e a solidariedade por encima dos prexuízos e barreiras sociais”

13 Nov 2017 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

A Asociación Galega contra as Enfermidades Neuromusculares (ASEM-Galicia)  prepara unha serie de actividades a desenvolver en diferentes puntos da xeografía galega para conmemorar o Día das Enfermidades Neuromusculares, que cada ano celébrase o 15 de novembro.

Con tal motivo, fai un chamamento á participación activa na campaña en redes sociais #DELAMANO15N, coa que se pretende realizar un labor de concienciación cidadá sobre o conxunto de patoloxías que conforman as enfermidades neuromusculares. A campaña consiste en publicar en redes sociais fotografías  de persoas colleitas da man, para expresar “a forza da amizade e a solidariedade por encima dos prexuízos e barreiras sociais”. 

As enfermidades neuromusculares son un conxunto de máis de 150 patoloxías que teñen en común a perda de forza e que habitualmente seguen un curso crónico, dexenerativo e progresivamente discapacitante.

Afectan a máis de 60.000 persoas en España, e segundo datos de Federación ASEM, os pacientes adoitan tardar unha media de 3 anos en obter un diagnóstico definitivo.

Ata o momento, as enfermidades neuromusculares non contan con tratamento efectivo ou cura, pero si existen moitos factores que axudan a mellorar a calidade de vida de adultos e nenos con estas patoloxías, como a Fisioterapia.

Actos programados por ASEM-Galicia para conmemorar el Día de las Enfermedades Neuromusculares

Súmate a la campaña de concienciación ciudadana #DELAMANO15N y publica en redes sociales fotografías  de personas cogidas de la mano, para expresar “la fuerza de la amistad y la solidaridad por encima de los prejuicios y barreras sociales”

La Asociación Gallega contra las Enfermedades Neuromusculares (ASEM-Galicia)  prepara una serie de actividades a desarrollar en diferentes puntos de la geografía gallega para conmemorar el Día de las Enfermedades Neuromusculares, que cada año se celebra el 15 de noviembre

Con tal motivo, hace un llamamiento a la participación activa en la campaña en redes sociales #DELAMANO15N, con la que se pretende realizar una labor de concienciación ciudadana sobre el conjunto de patologías que conforman las enfermedades neuromusculares. La campaña consiste en publicar en redes sociales fotografías  de personas cogidas de la mano, para expresar “la fuerza de la amistad y la solidaridad por encima de los prejuicios y barreras sociales”. 

Las enfermedades neuromusculares son un conjunto de más de 150 patologías que tienen en común la pérdida de fuerza y que habitualmente siguen un curso crónico, degenerativo y progresivamente discapacitante.

Afectan a más de 60.000 personas en España, y según datos de Federación ASEM, los pacientes suelen tardar una media de 3 años en obtener un diagnóstico definitivo.

Hasta el momento, las enfermedades neuromusculares no cuentan con tratamiento efectivo o cura, pero sí existen muchos factores que ayudan a mejorar la calidad de vida de adultos y niños con estas patologías, como la Fisioterapia.

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres