Recomendacións sobre educación para o paciente con patoloxía reumática inflamatoria

Elaboradas pola Liga Europea contra o Reumatismo (EULAR) e difundidas a través da asociación científica OpenReuma

07 Nov 2017 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

A Asociación Científica OpenReuma, que agrupa aos profesionais da Saúde que traballan con enfermos reumáticos, solicitou ao CoFiGa a difusión das recomendacións da Liga Europea contra o Reumatismo-EULAR sobre educación para o paciente con patoloxía reumática inflamatoria, recentemente traducidas ao español. 

Ditas recomendacións teñen en conta que o concepto de educación para o paciente cambiou durante os últimos anos, supoñendo na actualidade algo máis que dar información, como é promover que os pacientes se involucren na toma de decisións sobre os seus coidados.

No seu desenvolvemento participaron reumatólogos, enfermeiras, pacientes e outros profesionais sanitarios relacionados coa atención do paciente reumático, polo que poden resultar de gran utilidade para todos os profesionais da Saúde.

OpenReuma (www.openreuma.com) é unha asociación científica sen ánimo de lucro que aglutina profesionais da Saúde non reumatólogos que traballaban en Unidades de Reumatoloxía ou simplemente con pacientes reumáticos.

Pola súa banda, a Liga Europea contra o Reumatismo-EULAR (www.eular.org) é a organización que representa ás persoas con artrite/reumatismo, profesionais da Saúde e sociedades científicas de Reumatoloxía de todas as nacións europeas. Os seus obxectivos son reducir a carga de enfermidades reumáticas no individuo e na sociedade e mellorar o tratamento, a prevención e a rehabilitación das enfermidades musculoesqueléticas, para o que fomenta a excelencia na educación e a investigación no campo da Reumatoloxía, promove a tradución dos avances da investigación na atención diaria e loita polo recoñecemento das necesidades das persoas con enfermidades musculoesqueléticas por parte dos órganos reitores de Europa.

Máis información en: https://www.eular.org/recommendations_home.cfm

Recomendaciones sobre educación para el paciente con patología reumática inflamatoria

Elaboradas por la Liga Europea contra el Reumatismo (EULAR) y difundidas a través de la asociación científica Open Reuma

La Asociación Científica OpenReuma, que agrupa a los profesionales de la Salud que trabajan con enfermos reumáticos, ha solicitado a CoFiGa la difusión de las recomendaciones de la Liga Europea contra el Reumatismo-EULAR sobre educación para el paciente con patología reumática inflamatoria, recientemente traducidas al español. 

Dichas recomendaciones tienen en cuenta que el concepto de educación para el paciente ha cambiado durante los últimos años, suponiendo en la actualidad algo más que dar información, como es promover que los pacientes se involucren en la toma de decisiones sobre sus cuidados.

En su desarrollo han participado reumatólogos, enfermeras, pacientes y otros profesionales sanitarios relacionados con la atención del paciente reumático, por lo que pueden resultar de gran utilidad para todos los profesionales de la Salud.

OpenReuma (www.openreuma.com) es una asociación científica sin ánimo de lucro que aglutina profesionales de Saludno reumatólogos que trabajaban en Unidades de Reumatología o simplemente con enfermos reumáticos.

Por su parte, la Liga Europea contra el Reumatismo-EULAR (www.eular.org) es la organización que representa a las personas con artritis/reumatismo, profesionales de la Salud y sociedades científicas de Reumatología de todas las naciones europeas. Sus objetivos son reducir la carga de enfermedades reumáticas en el individuo y en la sociedad y mejorar el tratamiento, la prevención y la rehabilitación de las enfermedades musculoesqueléticas, para lo cual fomenta la excelencia en la educación y la investigación en el campo de la Reumatología, promueve la traducción de los avances de la investigación en la atención diaria y lucha por el reconocimiento de las necesidades de las personas con enfermedades musculoesqueléticas por parte de los órganos rectores de Europa.

Más información en: https://www.eular.org/recommendations_home.cfm

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres