CoFiGa adhírese á campaña coa que o movemento asociativo do Dano Cerebral Adquirido pretende sensibilizar á sociedade sobre a realidade das persoas con esta discapacidade

Consiste en subir ás redes sociais unha foto co xesto de tocarse a cabeza cunha man e o hashtag #CoDCA

26 Oct 2017 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

O Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia adhírese á campaña #CoDCA  posta en marcha con motivo da conmemoración do Día Nacional do Dano Cerebral Adquirido e coa que o movemento asociativo pretende sensibilizar á sociedade sobre a realidade das persoas con esta discapacidade e facilitar a súa inclusión social.

A campaña pretende encher as redes sociais de imaxes nas que calquera persoa mostre o xesto de tocarse a cabeza cunha man, co hashtag #CoDCA

O Dano Cerebral Adquirido é unha discapacidade coa que conviven 420.000 persoas no noso país. A atención que reciben non é suficiente para integralas na sociedade e o descoñecemento que existe sobre o dano cerebral é unha barreira máis para a súa comprensión e para a realización dos dereitos das persoas con DCA. Está considerada como unha das principais causas de discapacidade, que cada ano xera 104.071 novos casos: 99.284 por accidentes cerebrovasculares, 4.937 por TCEs e 481 por anoxias.

Manifesto da FEDACE

Por iso, e con motivo do Día Nacional do Dano Cerebral Adquirido, a Federación Española de Dano Cerebral-FEDACE emitiu un manifesto (https://fedace.org/manifesto_dia_dca17.html), no que reivindica:

- Que se desenvolva e impulse unha Estratexia Nacional de Atención ao Dano Cerebral Adquirido que garanta a máxima calidade de vida posible para cada persoa con Dano Cerebral Adquirido e que teña como base a coordinación entre os ámbitos asistenciais sanitarios e sociais.

- Que se cre a categoría diagnóstica “Dano Cerebral Adquirido” ao alta do hospital de agudos. Esta categoría debe contribuír a fixar necesidades e criterios de atención para iniciar o proceso de rehabilitación funcional e garantir así a continuidade asistencial.

- Que se elabore un censo de persoas con DCA para así analizar as súas necesidades de atención e se dimensionen os recursos necesarios para garantir a súa calidade de vida e inclusión social.

- Que se inclúa á familia como parte beneficiaria do proceso de atención, e non só parte colaboradora, para que tamén reciba información, formación e apoio psicolóxico que precisa durante todo o proceso de atención ao DCA.

- Que nos plans de atención contémplense as necesidades específicas das persoas en especial risco de exclusión, como son, as persoas en estado de mínima conciencia, os menores con DCA e as persoas con alteracións graves da conduta; así como das súas familias.

CoFiGa se adhiere a la campaña #ConelDCA con la que el movimiento asociativo del Daño Cerebral Adquirido pretende sensibilizar a la sociedad sobre la realidad de las personas con esta discapacidad

Consiste en subir a las redes sociales una foto con el gesto de tocarse la cabeza con una mano y el hashtag #ConelDCA

El Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia se adhiere a la campaña #ConelDCA  puesta en marcha con motivo de la conmemoración del Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido y con la que el movimiento asociativo pretende sensibilizar a la sociedad sobre la realidad de las personas con esta discapacidad y facilitar su inclusión social.

La campaña pretende llenar las redes sociales de imágenes en las que cualquier persona muestre el gesto de tocarse la cabeza con una mano, con el hashtag #ConelDCA (#CoDCA, en su versión en gallego).

El Daño Cerebral Adquirido es una discapacidad con la que conviven 420.000 personas en nuestro país. La atención que reciben no es suficiente para integrarlas en la sociedad y el desconocimiento que existe sobre el daño cerebral es una barrera más para su comprensión y para la realización de los derechos de las personas con DCA. Está considerada como una de las principales causas de discapacidad, que cada año genera 104.071 nuevos casos: 99.284 por accidentes cerebrovasculares, 4.937 por TCEs y 481 por anoxias.

Manifiesto de la FEDACE

Por ello, y con motivo del Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido, la Federación Española de Daño Cerebral-FEDACE ha emitido un manifiesto (https://fedace.org/manifiesto_dia_dca17.html), en el que reivindica:

- Que se desarrolle e impulse una Estrategia Nacional de Atención al Daño Cerebral Adquirido que garantice la máxima calidad de vida posible para cada persona con Daño Cerebral Adquirido y que tenga como base la coordinación entre los ámbitos asistenciales sanitarios y sociales.

- Que se cree la categoría diagnóstica “Daño Cerebral Adquirido” al alta del hospital de agudos. Esta categoría debe contribuir a fijar necesidades y criterios de atención para iniciar el proceso de rehabilitación funcional y garantizar así la continuidad asistencial.

- Que se elabore un censo de personas con DCA para así analizar sus necesidades de atención y se dimensionen los recursos necesarios para garantizar su calidad de vida e inclusión social.

- Que se incluya a la familia como parte beneficiaria del proceso de atención, y no solo parte colaboradora, para que también reciba información, formación y apoyo psicológico que precisa durante todo el proceso de atención al DCA.

- Que en los planes de atención se contemplen las necesidades específicas de las personas en especial riesgo de exclusión, como son, las personas en estado de mínima conciencia, los menores con DCA y las personas con alteraciones graves de la conducta; así como de sus familias.

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres