CoFiGa apoia a campaña contra o sedentarismo que desenvolve a Federación Española de Fibrosis Quística

Na web www.donantesdeganas.com pode verse o anuncio da campaña e os vídeos e historias de superación que van enviando as persoas con Fibrosis Quística que queren unirse á campaña

06 Oct 2017 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

O Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) apoia a campaña contra o sedentarismo posta en marcha pola Federación Española de Fibrosis Quística (FEFQ).

Co lema #Donantesdeganas, a campaña da FEFQ ten por obxectivo animar ás persoas que teñen esta enfermidade para realizar exercicio físico, pero concienciar tamén ao resto da poboación.

As actuais recomendacións para manter e mellorar a saúde indican que os menores deben acumular un mínimo de 60 minutos de actividade física moderada ou vigorosa ao día. Segundo un estudo científico de investigadores españois de 2014, só o 34% dos nenos sans cumpría as recomendacións mínimas de actividade física, mentres que os nenos con Fibrosis Quística que as cumprían apenas chegaban ao 2%.

Afortunadamente, xa se coñecen os riscos que o sedentarismo pode ter na saúde das persoas e, por tanto, os beneficios de practicar exercicio físico de maneira regular. Pero o que estamos a coñecer desde hai algúns anos son as evidencias científicas que nos informan dos magníficos beneficios que achega o exercicio físico dirixido na saúde das persoas con Fibrosis Quística.

Por iso, a FEFQ quere combater o sedentarismo, algo que ás veces nos custa moito por preguiza ou falta de motivación. Precisamente as persoas con Fibrosis Quística sométense cada día a unha rutina que asustaría a calquera deportista de elite: Fisioterapia Respiratoria diaria, dietas, aerosois, medicación, visitas ao hospital… E agora tamén exercicio físico, que comezou a incluírse dentro do seu tratamento. As persoas con FQ deberían ser vistas como un motor para todos polo esforzo diario que realizan. A eles sóbranlles as ganas que aos demais fáltannos.

Na web www.donantesdeganas.com pode verse o anuncio da campaña e os vídeos e historias de superación que van enviando as persoas con Fibrosis Quística que queren unirse á campaña.

Sobre a Fibrosis Quística

A Fibrosis Quística é unha enfermidade crónica e hereditaria que representa un grave problema de saúde. É unha enfermidade dexenerativa que afecta principalmente os sistemas respiratorio e dixestivo.

Consiste nunha alteración xenética que afecta as zonas do corpo que producen secreciones, dando lugar a un espesamiento e diminución do contido de auga, sodio e potasio orixinándose a obstrución das canles que transportan esas secreciones e permitindo que devandito estancamento produza infeccións e inflamacións que destrúen zonas do pulmón, fígado, páncreas e sistema reprodutor principalmente. É unha patoloxía grave de tipo evolutivo que condiciona a saúde e unha esperanza de vida limitada.

Nos últimos anos avanzouse moito no coñecemento e tratamento da enfermidade pero, a pesar diso, segue sendo unha patoloxía sen curación. Cando a enfermidade atópase nun estadio moi avanzado, existe a posibilidade do transplante pulmonar e/ou hepático.

Estímase que a incidencia da Fibrosis Quística no noso país é dun por cada 5.000 nados, aínda que a prevalencia da alteración xenética que produce a enfermidade é moi alta, xa que un de cada 35 habitantes do noso país son portadores dalgunha das case dous mil mutacións coñecidas que poden condicionar esta enfermidade.

CoFiGa apoya la campaña contra el sedentarismo que desarrolla la Federación Española de Fibrosis Quística

En la web www.donantesdeganas.com puede verse el spot de la campaña y los vídeos e historias de superación que van enviando las personas con Fibrosis Quística que quieren unirse a la campaña

El Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) apoya la campaña contra el sedentarismo puesta en marcha por la Federación Española de Fibrosis Quística (FEFQ).

Con el lema #Donantesdeganas, la campaña de la FEFQ tiene por objetivo animar a las personas que tienen esta enfermedad a realizar ejercicio físico, pero concienciar también al resto de la población.

Las actuales recomendaciones para mantener y mejorar la salud indican que los menores deben acumular un mínimo de 60 minutos de actividad física moderada o vigorosa al día. Según un estudio científico de investigadores españoles de 2014, sólo el 34% de los niños sanos cumplía las recomendaciones mínimas de actividad física, mientras que los niños con Fibrosis Quística que las cumplían apenas llegaban al 2%.

Afortunadamente, ya se conocen los riesgos que el sedentarismo puede tener en la salud de las personas y, por tanto, los beneficios de practicar ejercicio físico de manera regular. Pero lo que estamos conociendo desde hace algunos años son las evidencias científicas que nos informan de los magníficos beneficios que aporta el ejercicio físico dirigido en la salud de las personas con Fibrosis Quística.

Por ello, la FEFQ quiere combatir el sedentarismo, algo que a veces nos cuesta mucho por pereza o falta de motivación. Precisamente las personas con Fibrosis Quística se someten cada día a una rutina que asustaría a cualquier deportista de élite: Fisioterapia Respiratoria diaria, dietas, aerosoles, medicación, visitas al hospital… Y ahora también ejercicio físico, que ha comenzado a incluirse dentro de su tratamiento. Las personas con FQ deberían ser vistas como un motor para todos por el esfuerzo diario que realizan. A ellos les sobran las ganas que a los demás nos faltan.

En la web www.donantesdeganas.com puede verse el spot de la campaña y los vídeos e historias de superación que van enviando las personas con Fibrosis Quística que quieren unirse a la campaña.

Sobre la Fibrosis Quística:

La Fibrosis Quística es una enfermedad crónica y hereditaria que representa un grave problema de salud. Es una enfermedad degenerativa que afecta principalmente a los sistemas respiratorio y digestivo.

Consiste en una alteración genética que afecta a las zonas del cuerpo que producen secreciones, dando lugar a un espesamiento y disminución del contenido de agua, sodio y potasio originándose la obstrucción de los canales que transportan esas secreciones y permitiendo que dicho estancamiento produzca infecciones e inflamaciones que destruyen zonas del pulmón, hígado, páncreas y sistema reproductor principalmente. Es una patología grave de tipo evolutivo que condiciona la salud y una esperanza de vida limitada.

En los últimos años se ha avanzado mucho en el conocimiento y tratamiento de la enfermedad pero, a pesar de eso, sigue siendo una patología sin curación. Cuando la enfermedad se encuentra en un estadio muy avanzado, existe la posibilidad del trasplante pulmonar y/o hepático.

Se estima que la incidencia de la Fibrosis Quística en nuestro país es de uno por cada 5.000 nacidos, aunque la prevalencia de la alteración genética que produce la enfermedad es muy alta, ya que uno de cada 35 habitantes de nuestro país son portadores de alguna de las casi dos mil mutaciones conocidas que pueden condicionar esta enfermedad.

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres