Estudo Delphi para validar o Conxunto Básico da Clasificación Internacional do Funcionamento, a Discapacidade e a Saúde (CIF) para a esquizofrenia

Un proxecto internacional de investigación para o que o Departamento de Metodoloxía de Ciencias do Comportamento da Universidade de Barcelona solicita a perspectiva dos fisioterapeutas con experiencia no campo da Saúde Mental

04 Oct 2017 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Solicitan, a través da Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF), a colaboración de fisioterapeutas con experiencia no campo da Saúde Mental para participar nun proxecto internacional sobre o Conxunto Básico da Clasificación Internacional do Funcionamento, a Discapacidade e a Saúde (CIF) para a esquizofrenia (https://www.icf-research-branch.org/icf-core-sets-projects2/mental-health/icf-core-set-for-schizophrenia)

Trátase dun proxecto internacional de investigación no que participa o Departamento de Metodoloxía de Ciencias do Comportamento da Universidade de Barcelona, co apoio da ICF Reseach Branch, colaborador da Organización Mundial da Saúde (OMS).

Para validar esta primeira versión, utilizando para iso diferentes fontes de evidencia, elaboraron un estudo Delphi desde diferentes perspectivas profesionais, que xa contou coa colaboración de psiquiatras e psicólogos e para o que agora solicitan a perspectiva dos fisioterapeutas.

Para participar neste proceso Delphi de validación, os fisioterapeutas interesados deberán cumprimentar tres cuestionarios electrónicos en tres momentos diferentes. Responder cada cuestionario levaralle aproximadamente de 10 a 15 minutos; recibirán un ao mes e terán 2 semanas para respondelo. A participación comezará en outubro de 2017 e finalizará en decembro de 2017. A fin de facilitar a participación, o cuestionario está dispoñible en 5 idiomas (chinés, inglés, francés, ruso e español). Todas as persoas que participen, se están interesadas, serán nomeadas na publicación que resuma os resultados.

Os fisioterapeutas interesados en participar neste estudo deben describir brevemente a súa experiencia profesional na seguinte ligazón:

https://survey987.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_5AqHL6RF8vtfXeJ

Estudio Delphi para validar el Conjunto Básico de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF) para la esquizofrenia

Un proyecto internacional de investigación para el que el Departamento de Metodología de Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Barcelona solicita la perspectiva de los fisioterapeutas con experiencia en el campo de la Salud Mental

Solicitan, a través de la Asociación Española de Fisioterapeutas, la colaboración de fisioterapeutas con experiencia en el campo de la Salud Mental para participar en un proyecto internacional sobre el Conjunto Básico de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF) para la esquizofrenia (https://www.icf-research-branch.org/icf-core-sets-projects2/mental-health/icf-core-set-for-schizophrenia)

Se trata de un proyecto internacional de investigación en el que participa el Departamento de Metodología de Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Barcelona, con el apoyo de la ICF Reseach Branch, colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Para validar esta primera versión, utilizando para ello diferentes fuentes de evidencia, han elaborado un estudio Delphi desde diferentes perspectivas profesionales, que ya ha contado con la colaboración de psiquiatras y psicólogos y para el que ahora solicitan la perspectiva de los fisioterapeutas.

Para participar en este proceso Delphi de validación, los fisioterapeutas interesados deberán cumplimentar tres cuestionarios electrónicos en tres momentos diferentes. Responder cada cuestionario le llevará aproximadamente de 10 a 15 minutos; recibirán uno al mes y tendrán 2 semanas para responderlo. La participación comenzará en octubre de 2017 y finalizará en diciembre de 2017. A fin de facilitar la participación, el cuestionario está disponible en 5 idiomas (chino, inglés, francés, ruso y español). Todas las personas que participen, si están interesadas, serán nombradas en la publicación que resuma los resultados.

Los fisioterapeutas interesados en participar en este estudio deben describir brevemente su experiencia profesional en el siguiente enlace:

 

https://survey987.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_5AqHL6RF8vtfXeJ

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres