O Pleno do Parlamento de Galicia debate mañá unha moción do PSdeG-PSOE para incrementar as accións do goberno galego contra o intrusismo sanitario

Presentada a iniciativa do deputado Julio Torrado

11 Sep 2017 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Incrementar as medidas do Goberno galego na loita contra o intrusismo profesional no ámbito sanitario, é o tema da moción que o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia (PSdeG-PSOE) presentará mañá, martes 12 de setembro/2017, no Pleno do Parlamento de Galicia, sustanciando con iso a interpelación debatida na sesión plenaria celebrada o pasado 11 de xullo.

Presentada por iniciativa do deputado socialista Julio Torrado Quintela, a moción que mañá se debaterá no Pleno do Parlamento de Galicia solicita do Goberno galego a adopción das seguintes medidas:

- Desenvolver unha intensa campaña de concienciación sobre a base científica e rigorosa das disciplinas afectadas polo intrusismo, e a desmitificación das supostas técnicas e terapias alternativas non fundamentadas, alertando dos riscos para o e a paciente.

- Dotar ao corpo de inspectores/as médicos/as dos recursos precisos, persoais e materiais, para poder continuar exercendo o seu labor con máis e mellores posibilidades nas tarefas de seguimento e control das entidades privadas e os labores que nela realízanse, e que estes se baseen en criterios científicos e avalados.

- Colaborar activamente cos colexios profesionais na defensa das súas profesións e na loita contra o intrusismo profesional.

- Garantir que os procesos de concesións de axudas, subvencións e programas de apoio a proxectos empresariais non sirvan para reforzar ou avalar negocios fundamentados en prácticas que poidan ser consideradas de intrusismo.

A elaboración da moción que o PSdeG-PSOE presenta mañá no Parlamento de Galicia contou coa colaboración activa do Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) e é froito das reunións que a Xunta de Goberno do CoFiGa mantén periodicamente cos diferentes Grupos Parlamentarios sobre a situación da Fisioterapia na nosa comunidade autónoma e da problemática que afecta directamente aos fisioterapeutas galegos.

El Pleno del Parlamento de Galicia debate mañana una moción del PSdeG-PSOE para incrementar las acciones del gobierno gallego contra el intrusismo sanitario

Incrementar las medidas del Gobierno gallego en la lucha contra el intrusismo profesional en el ámbito sanitario, es el tema de la moción que el Grupo Parlamentario de los Socialistas de Galicia (PSdeG-PSOE) presentará mañana, martes 12 de septiembre/2017, en el Pleno del Parlamento de Galicia, sustanciando con ello la interpelación debatida en la sesión plenaria celebrada el pasado 11 de julio.

Presentada por iniciativa del diputado socialista Julio Torrado Quintela, la moción que mañana se debatirá en el Pleno del Parlamento de Galicia solicita del Gobierno gallego la adopción de las siguientes medidas:

- Desarrollar una intensa campaña de concienciación sobre la base científica y rigurosa de las disciplinas afectadas por el intrusismo, y la desmitificación de las supuestas técnicas y terapias alternativas no fundamentadas, alertando de los riesgos para el y la paciente.

- Dotar al cuerpo de inspectores/as médicos/as de los recursos precisos, personales y materiales, para poder continuar ejerciendo su labor con más y mejores posibilidades en las tareas de seguimiento y control de las entidades privadas y las labores que en ella se realizan, y que estos se basen en criterios científicos y avalados.

- Colaborar activamente con los colegios profesionales en la defensa de sus profesiones y en la lucha contra el intrusismo profesional.

- Garantizar que los procesos de concesiones de ayudas, subvenciones y programas de apoyo a proyectos empresariales no sirvan para reforzar o avalar negocios fundamentados en prácticas que puedan ser consideradas de intrusismo.

La elaboración de la moción que el PSdeG-PSOE presenta mañana en el Parlamento de Galicia contó con la colaboración activa del Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) y es fruto de las reuniones que la Junta de Gobierno del CoFiGa mantiene periódicamente con los diferentes Grupos Parlamentarios sobre la situación de la Fisioterapia en nuestra comunidad autónoma y de la problemática que afecta directamente a los fisioterapeutas gallegos.
Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres