Presentación da campaña divulgativa #Loitadores

Nun acto presidido pola emoción, a poesía e a música, co que CoFiGa conmemorou o Día Mundial da Fisioterapia poñendo o foco nos pacientes “como verdadeiros protagonistas do noso día a día profesional”

11 Sep 2017 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Emocións, poesía e música presidiron o acto de presentación de #Loitadores, unha iniciativa divulgativa na que o CoFiGa puxo o foco na loita e esforzo de superación que día a día demostran os pacientes, como “verdadeiros protagonistas do noso día a día profesional”, ofrecéndolles “as nosas mans na súa loita diaria” e animándoos a “seguir adiante, a non deterse, porque o camiño segue e nel nunca vos faltará o apoio dos fisioterapeutas”, tal e como sinalou o presidente do CoFiGa, Perfecto Pampín.

A iniciativa divulgativa que o CoFiGa presentou o pasado sábado 9 de setembro en Vigo, como acto conmemorativo do Día Mundial da Fisioterapia,  ensinou unha vertente humana e próxima da Fisioterapia, ofrecendo á comunidade o labor dos fisioterapeutas como apoio fronte á dor, á perda de autonomía persoal e calidade de vida. Así o reflicten os lemas da iniciativa: “Loitador, non te deteñas, porque a túa loita diaria tamén é a nosa” e porque “sexa cal for a túa loita diaria, a Fisioterapia pode facer moito por ti”.

CoFiGa tamén fai fincapé a través de #Loitadores nas vertentes menos coñecidas da Fisioterapia, unha profesión sanitaria que, ademais dos ámbitos músculoesquléticos e do deporte, tamén actúa de maneira eficiente en campos cardiovascular, oncolóxico, pediátrico, neurolóxico, respiratorio, uroxinecolóxico ou da saúde mental, entre outros, ofrecendo o saber e bo facer dos fisioterapeutas na recuperación da funcionalidade e das capacidades que afectan á autonomía e á calidade de vida da poboación.

O acto comezou coa lectura do poema “Loitador”, de Roberto Blanco Torres, que inspirou a iniciativa desenvolvida por CoFiGa; unha lectura que correu a cargo da poetisa Yolanda Castaño acompañada á guitarra por Ignacio Pérez.

Proxectouse a continuación o vídeo da campaña, elaborado pola axencia “300 kilos” e que se pode visualizar a través da seguinte ligazón: https://www.youtube.com/watch?v=yXdOW6Mst0I

A poetisa Yolanda Castaño foi a encargada de realizar acto seguido un aspecto da figura de Roberto Blanco Torres, ao que cualificou como “unha das voces máis importantes da literatura galega da loita”; e do poema elixido para a campaña, que describiu como “aberto, concreto, transcendente, que insufla valor na loita particular de cada un de nós e que recomenda seguir a luz, neste caso a luz que nos achega a Fisioterapia”.

O coordinador de #Loitadores e responsable de Comunicación do CoFiGa, Daniel Alvite, expuxo as características da iniciativa divulgativa desenvolvida e que terá continuidade no tempo. Explicou na súa intervención que uno dos aspectos fundamentais de CoFiGa como institución representativa dos fisioterapeutas galegos é “achegar a nosa profesión á cidadanía, facer marca Fisioterapia”. “Queriamos facer algo diferente, que empoderase as capacidades dos loitadores do día a día, mostrando que sexa cal sexa o seu reto, como a Fisioterapia pode contribuír á súa superación, e fixémolo a través poema de Blanco Torres, capaz de reflectir ese espírito loitador das persoas”.

Daniel Alvite tamén explicou que, ademais de dotar de maior visibilidade á Fisioterapia dándoa a coñecer máis e mellor entre a poboación, e de situar aos fisioterapeutas como profesionais da saúde próximos aos seus pacientes, coñecedores da súa problemática e da súa loita, #Loitadores contribúe tamén a combater o intrusismo profesional grazas ao reflexo do rigor e especialización da profesión a través dos seus diferentes ámbitos de actuación.

“Con #Loitadores -dixo Daniel Alvite- ofrecemos imaxes poderosas, que mostran a cotidianidad como un reto, porque non é fácil ser nai ou bombeiro, non é fácil para o bebé comezar a camiñar, non é fácil para un paciente superar a súa patoloxía. A vida non é fácil, pero existen profesionais como nós, os fisioterapeutas, que poden axudar no camino”.

Mostráronse a continuación os diferentes elementos gráficos que, ademais do vídeo, compoñen esta iniciativa do CoFiGa, con carteis que mostran “as diferentes loitas diarias e os diferentes ámbitos de actuación da Fisioterapia, reforzando a mensaxe de que a Fisioterapia é moito máis que masaxe”.

Trátase duns elementos gráficos, explicou Daniel Alvite, que o CoFiGa puxo a disposición da Xunta de Galicia para que poidan ser mostrados nos diferentes centros asistenciais (hospitais, centros de saúde, de maiores, de atención á discapacidade e dependencia…), asociacións de pacientes, centros educativos, asociativos, deportivos... de toda a nosa comunidade autónoma.

Para finalizar a súa alocución, Daniel Alvite procedeu a ler a mensaxe de agradecemento enviado a CoFiGa polos familiares de Roberto Blanco Torres e que se pode descargar en documento adxunto.

Da man novamente da poetisa Yolanda Castaño, acompañada á guitarra por Ignacio Pérez, a presentación de #Loitadores rematou coa lectura do poema titulado “Fisioterapia”, que pertence á súa última obra, “A Segunda Lingua”, e que tamén se pode descargar en documento adxunto.

O acto de presentación da campaña, que contou coa presenza de representantes da Administración sanitaria, de institucións representativas da Fisioterapia nos seus ámbitos, universitario, científico e profesional, dun gran número de asociacións de pacientes.

Presentación de la campaña divulgativa #Loitadores

En un acto presidido por la emoción, la poesía y la música, con el que CoFiGa conmemoró el Día Mundial de la Fisioterapia poniendo el foco en los pacientes  “como verdaderos protagonistas de nuestro día a día profesional”

Emociones, poesía y música presidieron el acto de presentación de #Loitadores, una iniciativa divulgativa en la que el CoFiGa ha puesto el foco en la lucha y esfuerzo de superación que día a día demuestran los pacientes, como “verdaderos protagonistas de nuestro día a día profesional”, ofreciéndoles “nuestras manos en su lucha diaria” y animándolos a “seguir adelante, a no detenerse, porque el camino sigue y en él nunca os faltará el apoyo de los fisioterapeutas”, tal y como señaló el presidente del CoFiGa, Perfecto Pampín.

La iniciativa divulgativa que el CoFiGa presentó el pasado sábado 9 de septiembre en Vigo, como acto conmemorativo del Día Mundial de la Fisioterapia,  enseñó una vertiente humana y próxima de la Fisioterapia, ofreciendo a la comunidad la labor de los fisioterapeutas como apoyo frente al dolor, a la pérdida de autonomía personal y calidad de vida. Así lo reflejan los lemas de la iniciativa: “Luchador, no te detengas, porque tu lucha diaria también es la nuestra” y porque “sea cual sea tu lucha diaria, la Fisioterapia puede hacer mucho por ti”.

CoFiGa también hace hincapié a través de #Loitadores en las vertientes menos conocidas de la Fisioterapia, una profesión sanitaria que, además de los ámbitos músculoesquléticos y del deporte, también actúa de manera eficiente en campos cardiovascular, oncológico, pediátrico, neurológico, respiratorio, uroginecológico o de la salud mental, entre otros, ofreciendo el saber y buen hacer de los fisioterapeutas en la recuperación de la funcionalidad y de las capacidades que afectan a la autonomía y a la calidad de vida de la población.

El acto comenzó con la lectura del poema “Loitador”, de Roberto Blanco Torres, que inspiró la iniciativa desarrollada por CoFiGa; una lectura que corrió a cargo de la poetisa Yolanda Castaño acompañada a la guitarra por Ignacio Pérez.

Se proyectó a continuación el video de la campaña, elaborado por la agencia “300 kilos” y que se puede visualizar a través del siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=yXdOW6Mst0I

La poetisa Yolanda Castaño fue la encargada de realizar acto seguido un semblante de la figura de Roberto Blanco Torres, al que calificó como una de las voces más importantes de la literatura gallega de la lucha; y del poema elegido para la campaña, que describió como “abierto, concreto, trascendente, que insufla valor en la lucha particular de cada uno de nosotros y que recomienda seguir la luz, en este caso la luz que nos aporta la Fisioterapia”.

El coordinador de #Loitadores y responsable de Comunicación del CoFiGa, Daniel Alvite, expuso las características de la iniciativa divulgativa desarrollada y que tendrá continuidad en el tiempo. Explicó en su intervención que uno de los aspectos fundamentales de CoFiGa como institución representativa de los fisioterapeutas gallegos es “acercar nuestra profesión a la ciudadanía, hacer marca Fisioterapia”. “Queríamos hacer algo diferente, que empoderase las capacidades de los luchadores del día a día, mostrando que sea cuál sea su reto, cómo la Fisioterapia puede contribuir a su superación, y lo hemos hecho a través poema de Blanco Torres, capaz de reflejar ese espíritu luchador de las personas”.

Daniel Alvite también explicó que, además de dotar de mayor visibilidad a la Fisioterapia dándola a conocer más y mejor entre la población, y de posicionar a los fisioterapeutas como profesionales de la salud cercanos y próximos a sus pacientes, conocedores de su problemática y de su lucha, #Loitadores contribuye también a combatir el intrusismo profesional gracias al reflejo del rigor y especialización de la profesión a través de sus diferentes ámbitos de actuación.

“Con #Loitadores –dijo Daniel Alvite- ofrecemos imágenes poderosas, que muestran la cotidianidad como un reto, porque no es fácil ser madre o bombero, no es fácil para el bebé comenzar a caminar, no es fácil para un paciente superar su patología. La vida no es fácil, pero existen profesionales como nosotros, los fisioterapeutas, que pueden ayudar en el camino”.

Se mostraron a continuación los diferentes elementos gráficos que, además del vídeo, componen esta iniciativa del CoFiGa, con carteles que muestran “las diferentes luchas diarias y los diferentes ámbitos de actuación de la Fisioterapia, reforzando el mensaje de que la Fisioterapia es mucho más que masaje”.

Se trata de unos elementos gráficos, explicó Daniel Alvite, que el CoFiGa ha puesto a disposición de la Xunta de Galicia para que puedan ser mostrados en los diferentes centros asistenciales (hospitales, centros de salud, de mayores, de atención a la discapacidad y dependencia…), asociaciones de pacientes, centros educativos, asociativos, deportivos…. de toda nuestra comunidad autónoma.

Para finalizar su alocución, Daniel Alvite procedió a leer el mensaje de agradecimiento enviado a CoFiGa por los familiares de Roberto Blanco Torres y que se puede descargar en documento adjunto.

De la mano nuevamente de la poetisa Yolanda Castaño, acompañada a la guitarra por Ignacio Pérez, la presentación de #Loitadores remató con la lectura del poema titulado “Fisioterapia”, que pertenece a su última obra,  “A Segunda Lingua” y que también se puede descargar en documento adjunto.

El acto de presentación de la campaña, que contó con la presencia de representantes de la Administración sanitaria, de instituciones representativas de la Fisioterapia en sus ámbitos, universitario, científico y profesional, de un gran número de asociaciones de pacientes.

 

Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres