#Loitadores, campaña divulgativa e de sensibilización que CoFiGa pon en marcha na conmemoración do Día Mundial da Fisioterapia

“Loitador, non te deteñas, porque a túa loita diaria tamén é a nosa” e “sexa cal sexa a túa loita diaria, a Fisioterapia pode facer moito por ti”, lemas da iniciativa que será presentada o vindeiro sábado 9 de setembro en Vigo e coa que os fisioterapeutas galegos enxalzan o espírito de superación dos seus pacientes e visibilizan os beneficios que a Fisioterapia achega á saúde, benestar e calidade de vida da poboación

07 Sep 2017 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

 “Loitador, non te deteñas, porque a túa loita diaria tamén é a nosa” é o lema da campaña divulgativa e de sensibilización que o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) presentará o vindeiro sábado 9 de setembro en Vigo como acto central da conmemoración do Día Mundial da Fisioterapia.

Coa iniciativa de divulgación e sensibilización titulada #Loitadores, o CoFiGa pon de relevo os beneficios que a Fisioterapia achega á saúde, benestar e calidade de vida da poboación, como ferramenta para fortalecer as súas capacidades individuais e superar os obstáculos aos que se enfronta no seu día a día.

O fío condutor desta iniciativa do CoFiGa é o poema “Loitador”, do escritor galego Roberto Blanco Torres (1891-1936), como un canto á superación e ao espírito loitador das persoas.

Coas verbas deste poema, os fisioterapeutas galegos enxalzan o espírito loitador e de superación que demostran os seus pacientes, persoas de toda idade ou condición (traballadores, deportistas, nais, maiores, novas e nenos, persoas dependentes ou que ven afectadas por patoloxías de diferente índole) que loitan día a día para recuperar as súas capacidades e superar as súas afeccións. E mostran ao tempo como a Fisioterapia téndelles as súas mans para sobrelevar e superar a súa loita: “Sexa cal sexa a túa loita diaria, a Fisioterapia pode facer moito por ti”.

O acto programado polo CoFiGa desenvolverase o vindeiro sábado 9 de setembro, a partir das 12:00 horas, na sala de conferencias da sede de Afundación en Vigo (Policarpo Sanz, 24-26).

Comenzará o acto coa lectura del poema “Loitador”, de Roberto Blanco Torres, a cargo da poetisa Yolanda Castaño, acompañada á guitarra por Ignacio Pérez.

Intervendrá a continuación o presidente del CoFiGa, Perfecto Pampín Lado, cunha alocución na que explicará a labor que desenvolven los fisioterapeuta nos seus diferentes campos de actuación (Pediatría, Neuroloxía, Obstetricia, Xinecolóxía e Proctoloxía, Oncoloxía, Deporte, Traumatoloxía, Xerontoloxía e Xeriatría, Saúde Mental ou Cardiorrespiratorio, entre outros) para axudar á población na súa loita diaria por  superar sus afeccións, ofrecéndolles tratamento para as súas doenzas e lesión e motivación para avanzar e progresar na súa superación.

Tras a proxección do vídeo que leva por título “Loitador, non te deteñas”, a faceta cultural desta iniciativa do CoFiGa será explicada por Yolanda Castaño, que lembrará a figura e obra do poeta e xornalista Roberto Blanco Torres, a quen se dedicou o Día das Letras Galegas do ano 1999.

Pola súa banda, Daniel Alvite, responsable da área de comunicación e RRSS do CoFiGa, desagregará os diferentes elementos que integran a iniciativa posta en marcha por CoFiGa.

Destacar neste sentido que o diverso material gráfico de #Loitadores será distribuído por CoFiGa nos diferentes centros asistenciais da nosa comunidade autónoma (centros de saúde e hospitais, así como centros asistenciais de maiores, de discapacidade e de atención á dependencia.

 O acto rematará coa lectura do poema titulado “Fisioterapia”, na voz de Yolanda Castaño con Ignacio Pérez á guitarra e cun viño de honra.

Súmate ao hashtag #Loitadores

#Loitadores, campaña divulgativa y de sensibilización que CoFiGa pone en marcha en la conmemoración del Día Mundial de la Fisioterapia 2017

“Luchador, no te detengas, porque tu lucha diaria también es la nuestra” y “sea cuál sea tu lucha diaria, la Fisioterapia puede hacer mucho por ti”, lemas de la iniciativa que será presentada el próximo sábado 9 de septiembre en Vigo y con la que los fisioterapeutas gallegos ensalzan el espíritu de superación de sus pacientes y visibilizan los beneficios que la Fisioterapia aportación a la salud, bienestar y calidad de vida de la población

 “Luchador, no te detengas, porque tu lucha diaria también es la nuestra” es el lema de la campaña divulgativa y de sensibilización que el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) presentará el próximo sábado 9 de septiembre en Vigo como acto central de la conmemoración del Día Mundial de la Fisioterapia 2017.

Con la iniciativa de divulgación y sensibilización titulada #Loitadores, CoFiGa pone en valor los beneficios que la Fisioterapia aportación a la salud, bienestar y calidad de vida de la población, como herramienta para fortalecer sus capacidades individuales y superar los obstáculos a los que se enfrenta en su día a día.

El hilo conductor de esta iniciativa del CoFiGa es el poema “Loitador”, del escritor gallego Roberto Blanco Torres (1891-1936), como un cuanto a la superación y al espíritu luchador de las personas.

Con las palabras de este poema, los fisioterapeutas gallegos ensalzan el espíritu luchador y de superación que demuestran sus pacientes, personas de toda edad o condición (trabajadores, deportistas, madres, mayores, nuevas y niños, personas dependientes o que ven afectadas por patologías de diferente índole) que luchan día a día para recuperar sus capacidades y superar sus aficiones. Y muestran al tiempo como la Fisioterapia les tiende sus manos para sobrellevar y superar su lucha: “Sea cuál sea tu lucha diaria, la Fisioterapia puede hacer mucho por ti”.

El acto programado por CoFiGa se desarrollará el próximo sábado 9 de septiembre, a partir de las 12:00 horas, en la sala de conferencias de la sede de Afundación en Vigo (Policarpo Sanz, 24-26).

Comenzará el acto con la lectura de él poema “Loitador”, de Roberto Blanco Torres, a cargo de la poetisa Yolanda Castaño, acompañada a la guitarra por Ignacio Pérez.

Intervendrá a continuación el presidente del CoFiGa, Perfecto Pampín Lado, con una alocución en la que explicará labor que desarrollan los fisioterapeuta en sus diferentes campos de actuación (Pediatría, Neurología, Obstetricia, Ginecología y Proctología, Oncología, Deporte, Traumatología, Gerontología y Geriatría, Salud Mental o Cardiorrespiratorio, entre otros) para ayudar a la población en su lucha diaria por  superar sus aficiones, ofreciéndoles tratamiento para sus dolencias y lesiones y motivación para avanzar y progresar en su superación.

Tras la proyección del vídeo que lleva por título “Loitador, non te deteñas”, la faceta cultural de esta iniciativa del CoFiGa será explicada por Yolanda Castaño, que recordará la figura y obra del poeta y periodista Roberto Blanco Torres, a quien se dedicó el Día de las Letras Gallegas del año 1999.

Por su parte, Daniel Alvite, responsable del área de comunicación y RRSS del CoFiGa, desglosará los diferentes elementos que integran la iniciativa puesta en marcha por CoFiGa.

Destacar en este sentido que el diverso material gráfico de #Loitadores será distribuido por CoFiGa en los diferentes centros asistenciales de nuestra comunidad autónoma (centros de salud y hospitales, así como centros asistenciales de mayores, de discapacidad y de atención a la dependencia.

El acto finalizará con la lectura del poema titulado “Fisioterapia”, en la voz de Yolanda Castaño con Ignacio Pérez a la guitarra y con un vino de honra.

Súmate al hashtag #Loitadores

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres