Enquisa sobre boas prácticas para mellorar a xestión da Saúde Mental en Europa

Os fisioterapeutas interesados neste campo de actuación poden cumprimentala de maneira online ata o próximo 10 de outubro/2017, tal e como nos informa a AEF como representante en España da ER-WCPT

06 Sep 2017 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Como instrumento que guía a actuación da Unión Europea en materia de Saúde Mental e Benestar, o “EU Compass for Action on Mental Health and Well-Being” (https://ec.europa.eu/health/mental_health/eu_compass_é) convida os fisioterapeutas europeos interesados neste campo de actuación a participar na terceira enquisa sobre  boas prácticas para mellorar a xestión da Saúde Mental en Europa, tal e como nos informa a AEF na súa calidade de representante en España da ER-WCPT.

O “EU Compass for Action on Mental Health and Well-being” actúa no marco do Pacto Europeo para a Saúde Mental e o Benestar subscrito en 2008 pola Unión Europea e que aglutina aos Estados membros e asociacións profesionais, entre elas a ER-WCPT.

A enquisa pódese cumprimentar online, ata o próximo 10 de outubro/2017, a través da ligazón:

https://www.webropolsurveys.com/answer/surveyparticipation.aspx?SDID=Fin1339129&SID=918b2fb0-45b7-4af6-b09d-624f32daa26d&dy=2005858744

Encuesta sobre buenas prácticas para mejorar la gestión de la Salud Mental en Europa

Los fisioterapeutas interesados en este campo de actuación pueden cumplimentarla de manera online hasta el próximo 10 de octubre/2017, tal y como nos informa la AEF como representante en España de la ER-WCPT

Como instrumento que guía la actuación de la Unión Europea en materia de Salud Mental y Bienestar, el “EU Compass for Action on Mental Health and Well-Being” (https://ec.europa.eu/health/mental_health/eu_compass_es) invita a los fisioterapeutas europeos interesados en este campo de actuación a participar en la tercera encuesta sobre  buenas prácticas para mejorar la gestión de la Salud Mental en Europa, tal y como nos informa la AEF en su calidad de representante en España de la ER-WCPT.

El “EU Compass for Action on Mental Health and Well-being” actúa en el marco del Pacto Europeo para la Salud Mental y el Bienestar suscrito por la Unión Europea y que aglutina a los Estados miembros y asociaciones profesionales, entre ellas la ER-WCPT.

La encuesta se puede cumplimentar online, hasta el próximo 10 de octubre/2017, a través del enlace:

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1339129&SID=918b2fb0-45b7-4af6-b09d-624f32daa26d&dy=2005858744

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres