A AEF-SM organiza o I Curso Teórico-Práctico de Introdución á Fisioterapia en Saúde Mental

Co obxectivo de profundar nun campo de actuación de máis que constatados beneficios pero que en España aínda non é suficientemente empregado polo noso colectivo

29 Ago 2017 / Sede COFIGA

A Asociación Española de Fisioterapia en Saúde Mental (AEF-SM) organiza o I Curso Teórico-Práctico de Introdución á Fisioterapia en Saúde Mental, cuxa celebración está programada para os meses de febreiro e marzo de 2018 (dous fins de semana) en Madrid, na sede da Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF).

A Fisioterapia é empregada xa desde hai moitas décadas noutros países tanto para o mantemento da Saúde Mental como para a abordaxe dos trastornos e enfermidades da mente nos equipos transdisciplinares. Con todo, a pesar dos seus máis que constados beneficios, o noso país carece de infraestrutura formativa nesta necesaria e efectiva especialidade e é un campo de actuación que aínda non está suficientemente empregado polo noso colectivo.

Conscientes desta realidade, o curso estará impartido polos profesionais máis acreditados do noso país neste campo, que ofrecerán aos participantes unha visión xeneralizada da especialidade, mostrando aos participantes as técnicas e procedementos fisioterapéuticos máis empregados no mantemento da Saúde Mental e no tratamento e manexo das patoloxías e trastornos mentais máis frecuentes na poboación, servindo ao tempo como base para a comprensión doutros específicos nas técnicas e métodos empregados en Fisioterapia en Saúde Mental que se ofertarán pola AEF-SM.

Dirixido exclusivamente a fisioterapeutas e a alumnos de último ano de carreira, o curso ten como obxectivos afianzar e sistematizar a atención á Saúde Mental dos pacientes e usuarios da Fisioterapia como parte integrante da atención holística desta forma terapéutica; entender e asumir as bases filosóficas e científicas da Fisioterapia nos trastornos mentais e enfermidades psiquiátricas; coñecer as enfermidades e trastornos mentais máis prevalentes na nosa sociedade; mostrar os distintos métodos empregados na abordaxe fisioterapéutico das enfermidades e trastornos mentais nos equipos transdisciplinares de atención a estas patoloxías, temas que se analizarán pormenorizadamente tanto no programa teórico como nas demostracións prácticas que se desenvolverán nos distintos talleres programados.

Achegamos nesta información o programa do curso. Máis información en: http://fisioterapiasm.es

La AEF-SM organiza el I Curso Teórico-Práctico de Introducción a la Fisioterapia en Salud Mental

Con el objetivo de profundizar en un campo de actuación de más que constatados beneficios pero que en España todavía no es suficientemente empleado por nuestro colectivo

La Asociación Española de Fisioterapia en Salud Mental (AEF-SM) organiza el I Curso Teórico-Práctico de Introducción a la Fisioterapia en Salud Mental, cuya celebración está programada para los meses de febrero y marzo de 2018 (dos fines de semana) en Madrid, en la sede de la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF).

La Fisioterapia es empleada ya desde hace muchas décadas en otros países tanto para el mantenimiento de la Salud Mental como para el abordaje de los trastornos y enfermedades de la mente en los equipos transdisciplinares. Sin embargo, a pesar de sus más que constados beneficios, nuestro país carece de infraestructura formativa en esta necesaria y efectiva especialidad y es un campo de actuación que todavía no está suficientemente empleado por nuestro colectivo.

Conscientes de esta realidad, el curso estará impartido por los profesionales más acreditados de nuestro país en este campo, que ofrecerán a los participantes una visión generalizada de la especialidad, mostrando a los participantes las técnicas y procedimientos fisioterapéuticos más empleados en el mantenimiento de la Salud Mental y en el tratamiento y manejo de las patologías y trastornos mentales más frecuentes en la población, sirviendo al tiempo como base para la comprensión de otros específicos en las técnicas y métodos empleados en Fisioterapia en Salud Mental que se ofertarán por la AEF-SM.

Dirigido exclusivamente a fisioterapeutas y a alumnos de último año de carrera, el curso tiene como objetivos afianzar y sistematizar la atención a la Salud Mental de los pacientes y usuarios de la Fisioterapia como parte integrante de la atención holística de esta forma terapéutica; entender y asumir las bases filosóficas y científicas de la Fisioterapia en los trastornos mentales y enfermedades psiquiátricas; conocer las enfermedades y trastornos mentales más prevalentes en nuestra sociedad; mostrar los distintos métodos empleados en el abordaje fisioterapéutico de las enfermedades y trastornos mentales en los equipos transdisciplinares de atención a estas patologías, temas que se analizarán pormenorizadamente tanto en el programa teórico como en las demostraciones prácticas que se desarrollarán en los distintos talleres programados.

Adjuntamos en esta información el programa del curso. Más información en: http://fisioterapiasm.es

 

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres