Bolsas de formación de posgrao 2017 convocadas pola Axencia Española de Protección da Saúde no Deporte

Inclúe unha para a Unidade de Fisioterapia do Centro de Medicamento do Deporte, dirixida a diplomados/graduados en Fisioterapia

31 Jul 2017 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

O Boletín Oficial do Estado (BOE) do pasado 31 de xullo 2017 publicou a convocatoria das bolsas de formación de posgrao para o Centro de Medicamento do Deporte da Axencia Española de Protección da Saúde para o Deporte, nas que se inclúe unha para a Unidade de Fisioterapia, dirixida a diplomados/graduados en Fisioterapia.

O BOE coa convocatoria pódese descargar en: http://boe.es/boe/dias/2017/07/31/pdfs/BOE-B-2017-46684.pdf

O trámite de solicitude iniciouse o día 1 de agosto, cunha prazo de 20 días naturais e poderá realizarse a través da oficina virtual do Consello Superior de Deportes, trámite 202972 - Bolsas de formación de posgrao na Axencia Española de Protección da Saúde no Deporte:

https://sede.csd.gob.es/oficinavirtual/FichaTramite.aspx?idProcedimiento=96&botonSeleccionado=0

A Axencia Española de Protección da Saúde no Deporte habilitou a dirección de correo electrónico becasdys@aepsad.gob.es como canle prioritaria de información.

 

Becas de formación de postgrado 2017 convocadas por la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte

Incluye una para la Unidad de Fisioterapia del Centro de Medicina del Deporte, dirigida a diplomados/graduados en Fisioterapia

El Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 31 de julio 2017 publicó la convocatoria de las becas de formación de postgrado para el Centro de Medicina del Deporte de la Agencia Española de Protección de la Salud para el Deporte, en las que se incluye una para la Unidad de Fisioterapia, dirigida a diplomados/graduados en Fisioterapia.

El BOE con la convocatoria se puede descargar en: http://boe.es/boe/dias/2017/07/31/pdfs/BOE-B-2017-46684.pdf

El trámite de solicitud se inició el día 1 de agosto, con una plazo de 20 días naturales y podrá realizarse a través de la oficina virtual del Consejo Superior de Deportes, trámite 202972 - Becas de formación de postgrado en la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte:

https://sede.csd.gob.es/oficinavirtual/FichaTramite.aspx?idProcedimiento=96&botonSeleccionado=0

La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte ha habilitado la dirección de correo electrónico becasdys@aepsad.gob.es como canal prioritario de información.

 

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres