A Universidade de Almería organiza o III Congreso Internacional de Saúde e Emprego Público

Celebrarase en abril de 2018, baixo o lema “A sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde: pacientes e profesionais”

31 Jul 2017 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Aberto o prazo de inscrición e de envíos de comunicacións escritas e pósteres para o III Congreso Internacional de Saúde e Emprego Público que se celebrará os días 17,18,19 e 10 abril do ano 2018 na Universidade de Almería, baixo o lema “A sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde: pacientes e profesionais”.

Trátase dun congreso que conta coa acreditación da Axencia de Calidade Sanitaria de Andalucía e da Dirección Xeral de Investigación e Xestión do Coñecemento da Consellería de Saúde da Junta de Andalucía e que, por tanto, é válida para todo o Sistema Nacional de Saúde.

A Universidade de Almería, como institución organizadora do Congreso, posibilita que cada autor principal poida enviar dous traballos (pósteres e comunicacións escritas) e que poidan participar como coautores en cuantos traballos desexen. Todas as comunicacións escritas aceptadas serán publicadas no Libro de Relatorios do Congreso.

Na web do Congreso (www.saludyempleopublico.com) dispón dunha ferramenta informática para axilizar tanto o proceso de inscrición como o de envío de comunicacións, ademais de poder xestionar de forma telemática o abono da inscrición, a través do Sistema Integral de Pagos que ofrece a propia Universidade de Almería e por medio do cal os certificados emitidos incorporarán a firma electrónica.

Máis información en: www.saludyempleopublico.com

 

La Universidad de Almería organiza el III Congreso Internacional de Salud y Empleo Público

Se celebrará en abril de 2018, bajo el lema “La sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud: pacientes y profesionales”

Abierto el plazo de inscripción y de envíos de comunicaciones escritas y pósters para el III Congreso Internacional de Salud y Empleo Público que se celebrará los días 17,18,19 y 10 abril del año 2018 en la Universidad de Almería, bajo el lema “La sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud: pacientes y profesionales”.

Se trata de un congreso que cuenta con la acreditación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía y de la Dirección General de Investigación y Gestión del Conocimiento de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y que, por lo tanto, es válida para todo el Sistema Nacional de Salud.

La Universidad de Almería, como institución organizadora del Congreso, posibilita que cada autor principal pueda enviar dos trabajos (pósters y comunicaciones escritas) y que puedan participar como coautores en cuantos trabajos deseen. Todas las comunicaciones escritas aceptadas serán publicadas en el Libro de Ponencias del Congreso.

En la web del Congreso (www.saludyempleopublico.com) dispone de una herramienta informática para agilizar tanto el proceso de inscripción como el de envío de comunicaciones, además de gestionar de forma telemática el abono de la inscripción, a través del Sistema Integral de Pagos que ofrece la propia Universidad de Almería y por medio del cual los certificados emitidos incorporarán la firma electrónica.

Más información en: www.saludyempleopublico.com

 

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres