Descarga o suplemento Ok sobre a Fisioterapia en Galicia

Publicado o pasado domingo 16 de xullo por La Voz de Galicia, analiza a situación dos fisioterapeutas no sector público, achega claves para enfrontarse á dor de costas e inclúe unha entrevista co presidente Perfecto Pampín

18 Jul 2017 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

O suplemento Ok, a revista da saúde e o benestar que edita La Voz de Galicia, dedicou o pasado domingo 16 de xullo de 2017 un gran espazo a analizar a situación da Fisioterapia na sanidade pública galega, poñendo de manifesto que o aumento da demanda e a necesidade de máis profesionais e facendo fincapé na demanda que expón o colectivo de incrementar o número de fisioterapeutas no Sergas para poder ofrecer unha atención de calidade e reducir as listas de espera.

Pola súa banda, o presidente do Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia explica na entrevista publicada os diferentes campos de actuación da Fisioterapia, fala das xestións que se están desenvolvendo para implantar no noso país as Especialidades de Fisioterapia e profunda na necesidade e importancia de fomentar a actividade física na poboación xa desde a infancia, nas escolas, unha medida que supoñería un considerable aforro do gasto sanitario e un beneficio individual, económico e social.

O suplemento tamén inclúe unha serie de recomendacións sobre como previr a dor de costas, ofrecidos polos nosos compañeiros Fernando Ramos, presidente da Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF); e Estrela Pallín, membro tamén da directiva da AEF e da Xunta de Goberno do CoFiGa.

Descarga el suplemento Ok sobre la Fisioterapia en Galicia

Publicado el pasado domingo 16 de julio por La Voz de Galicia, analiza la situación de los fisioterapeutas en el sector público, aporta claves para enfrentarse al dolor de espalda e incluye una entrevista con el presidente Perfecto Pampín

El suplemento Ok, la revista de la salud y el bienestar que edita La Voz de Galicia, dedicó el pasado domingo 16 de julio de 2017 un gran espacio a analizar la situación de la Fisioterapia en la sanidad pública gallega, poniendo de manifiesto que el aumento de la demanda y la necesidad de más profesionales y haciendo hincapié en la demanda que plantea el colectivo de incrementar el número de fisioterapeutas en el Sergas para poder ofrecer una atención de calidad y reducir las listas de espera.

Por su parte, el presidente del Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia explica en la entrevista publicada los diferentes campos de actuación de la Fisioterapia, habla de las gestiones que se están desarrollando para implantar en nuestro país las Especialidades de Fisioterapia y profundiza en la necesidad e importancia de fomentar la actividad física en la población ya desde la infancia, en las escuelas, una medida que supondría un considerable ahorro del gasto sanitario y un beneficio individual, económico y social.

El suplemento también incluye una serie de recomendaciones sobre cómo prevenir el dolor de espalda, ofrecidos por nuestros compañeros Fernando Ramos, presidente de la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF); e Estrella Pallín, miembro también de la directiva de la AEF y de la Junta de Gobierno del CoFiGa.

 

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres