WCPT e AEF proporcionan material divulgativo en español para a conmemoración do Día Mundial da Fisioterapia

Celébrase o 8 de setembro, nesta ocasión baixo o lema “Actividade Física para a Vida”, servindo de ocasión para dar a coñecer entre a poboación o labor que desenvolvemos os fisioterapeutas para manter activas ás persoas ao longo de toda a súa vida e contribuíndo a mellorar a súa saúde, benestar e Calidade de Vida

14 Jul 2017 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

A Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) convida a todo o colectivo a unirse á conmemoración do Día Mundial da Fisioterapia, que cada ano celébrase o 8 de setembro e que en 2017 desenvolverase baixo o lema “Actividade Física para a Vida”.

Para iso, a través da WCPT, pon á nosa disposición un paquete completo de recursos en español para axudar a planificar e dar a coñecer os eventos e actividades organizados para conmemorar o Día Mundial da Fisioterapia, incluíndo ideas, consellos prácticos, información sobre os beneficios da Fisioterapia, carteis, folletos, logotipos e comunicados de prensa: http://www.wcpt.org/wptday-posters-spanish

A conmemoración do Día Mundial da Fisioterapia é para o colectivo unha ocasión de incidir e dar a coñecer entre a poboación o labor que desenvolvemos os fisioterapeutas para manter activas ás persoas ao longo de toda a súa vida, contribuíndo con iso a mellorar a súa saúde, benestar e Calidade de Vida.

O Día Mundial da Fisioterapia estableceuse en 1996 pola Confederación Mundial de Fisioterapia (World Confederation for Physical Therapy) conmemorando a creación (no ano 1951) da entidade global que na actualidade representa a máis de 350.000 fisioterapeutas de 112 países de todos os continentes, entre eles España a través da Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF).

WCPT y AEF proporcionan material divulgativo en español para la conmemoración del Día Mundial de la Fisioterapia

Se celebra el 8 de septiembre, en esta ocasión bajo el lema “Actividad Física para la Vida”, sirviendo de ocasión para dar a conocer entre la población la labor que desarrollamos los fisioterapeutas para mantener activas a las personas a lo largo de toda su vida y contribuyendo  a mejorar su salud, bienestar y Calidad de Vida

La Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) invita a todo el colectivo a unirse a la conmemoración del Día Mundial de la Fisioterapia, que cada año se celebra el 8 de septiembre y que en 2017 se desarrollará bajo el lema “Actividad Física para la Vida”.

Para ello, a través de la WCPT, pone a nuestra disposición un paquete completo de recursos en español para ayudar a planificar y dar a conocer los eventos y actividades organizados para conmemorar el Día Mundial de la Fisioterapia, incluyendo ideas, consejos prácticos, información sobre los beneficios de la Fisioterapia, carteles, folletos, logotipos y comunicados de prensa: http://www.wcpt.org/wptday-posters-spanish

La conmemoración del Día Mundial de la Fisioterapia es para el colectivo una ocasión de incidir y dar a conocer entre la población la labor que desarrollamos los fisioterapeutas para mantener activas a las personas a lo largo de toda su vida, contribuyendo con ello a mejorar su salud, bienestar y Calidad de Vida.

El Día Mundial de la Fisioterapia se estableció en 1996 por la Confederación Mundial de Fisioterapia (World Confederation for Physical Therapy) conmemorando la creación (en el año 1951) de la entidad global que en la actualidad representa a más de 350.000 fisioterapeutas de 112 países de todos los continentes, entre ellos España a través de la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF).

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres