CoFiGa prepara unha guía práctica de fisioterapeutas, centros e clínicas de Fisioterapia de Galicia que están a disposición do peregrino do Camiño de Santiago

Para que reúna e achegue o maior número posible de datos actualizados, solicitamos a colaboración dos fisioterapeutas colexiados cumprimentando o formulario adxunto ou tamén en formato online

12 Jul 2017 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

O Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) está a preparar unha guía práctica con datos sobre os fisioterapeutas, centros e clínicas de Fisioterapia que están a disposición do peregrino nas diferentes rutas e tramos do Camiño de Santiago que discorren pola nosa comunidade autónoma.

CoFiGa dá continuidade desta maneira á iniciativa desenvolvida no Xacobeo 2010 de apostar pola divulgación da Fisioterapia no Camiño de Santiago.

Para reunir o maior número posible de datos actualizados, desde o CoFiGa solicitamos a colaboración dos colexiados, cumprimentando un formulario on-line ao que pódese acceder na seguinte ligazón desta web: https://www.cofiga.org/fisioterapia-en-el-camino-de-santiago

Tamén dispoñedes da opción de cubrir o formulario que achegamos en formato Word, e remitilo á dirección de correo electrónico info@cofiga.org con Asunto: Formulario Camiño de Santiago.

Porque o Camiño de Santiago é unha carta de presentación a nivel internacional para a nosa comunidade autónoma, desde o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia queremos impulsar a nosa profesión neste ámbito.

CoFiGa prepara una guía práctica de fisioterapeutas, centros y clínicas de Fisioterapia de Galicia que están a disposición del peregrino del Camino de Santiago

Para que aporte el mayor número posible de datos actualizados, solicitamos la colaboración de los fisioterapeutas colegiados cumplimentando un formulario adjunto o también en formato on-line

El Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) está preparando una guía práctica con datos sobre los fisioterapeutas, centros y clínicas de Fisioterapia que están a disposición del peregrino en las diferentes rutas y tramos del Camino de Santiago que discurren por nuestra comunidad autónoma.

CoFiGa da continuidad de esta manera a la iniciativa desarrollada en el Xacobeo 2010 de apostar por la divulgación de la Fisioterapia en el Camino de Santiago.

Para reunir el mayor número de datos actualizados, desde el CoFiGa solicitamos la colaboración de los colegiados, cumplimentando un formulario on-line que al que se puede acceder en el siguiente enlace de esta web: https://www.cofiga.org/fisioterapia-en-el-camino-de-santiago

También disponéis de la opción de cubrir el formulario que adjuntamos en formato Word, y remitirlo a la dirección de correo electrónico info@cofiga.org  con Asunto: Formulario Camino de Santiago.

Porque el Camino de Santiago es una carta de presentación a nivel internacional para nuestra comunidad autónoma, desde el Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia queremos impulsar nuestra profesión en este ámbito. 

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres