A WCPT participa na Declaración de Consenso sobre Saúde Mental

Co obxectivo de axuntar forzas e estreitar a colaboración entre todos os profesionais directamente implicados na súa abordaxe: Fisioterapia, Psicoloxía, Psiquiatría, Enfermería, Terapia Ocupacional e Traballo Social

18 May 2017 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Co obxectivo de axuntar forzas e traballar conxuntamente para alcanzar unha Saúde Mental efectiva e influente, organismos internacionais entre os que se atopa a Confederación Mundial da Fisioterapia (WCPT) subscribiron conxuntamente coa Organización Mundial da Saúde (OMS) unha Declaración de Consenso sobre Saúde Mental.

Ademais da WCPT representando á Fisioterapia, participan nesta Declaración de Consenso organismos internacionais de Psicoloxía, Psiquiatría, Enfermería, Terapia Ocupacional e Traballo Social, grupos profesionais todos eles directamente implicados na Saúde Mental da poboación.

A Declaración de Consenso ten por finalidade establecer prioridades comúns e accións conxuntas en áreas de interese común, como os modelos de servizo, as normas de boa práctica, os requisitos para unha formación multidisciplinar que sexan apropiados tanto para as necesidades da poboación, os usuarios e as súas familias como dos profesionais implicados, así como a elaboración e desenvolvemento de accións conxuntas ante as diferentes administracións sanitarias.

La WCPT participa en la Declaración de Consenso sobre Salud Mental

Con el objetivo de aunar fuerzas y estrechar la colaboración entre todos los profesionales directamente implicados en su abordaje: Fisioterapia, de Psicología, Psiquiatría, Enfermería, Terapia Ocupacional y Trabajo Social

Con el objetivo de aunar fuerzas y trabajar conjuntamente para alcanzar una Salud Mental efectiva e influyente, organismos internacionales entre los que se encuentra la Confederación Mundial de la Fisioterapia (WCPT) han suscrito conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud (OMS) una Declaración de Consenso sobre Salud Mental.

Además de la WCPT representando a la Fisioterapia, participan en esta Declaración de Consenso organismos internacionales de Psicología, Psiquiatría, Enfermería, Terapia Ocupacional y Trabajo Social, grupos profesionales todos ellos directamente implicados en la Salud Mental de la población.

La Declaración de Consenso tiene por finalidad establecer prioridades comunes y acciones conjuntas en áreas de interés común, , como los modelos de servicio, las normas de buena práctica, los requisitos para una formación multidisciplinar que sean apropiados tanto para las necesidades de la población, los usuarios y sus familias como de los profesionales implicados, así como la elaboración y desarrollo de acciones conjuntas ante las diferentes administraciones sanitarias. 

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres