O Grao de Fisioterapia mantén unha carga lectiva de 240 créditos ECTS e unha duración de catro anos

Segundo o acordo do Consello de Universidades do 10 de maio de 2017, polo que se ordenan os ensinos universitarios oficiais de Grao, que publícase no BOE do 13 de maio/2017, na Resolución do 11 de maio de 2017, da Secretaría Xeral de Universidades

18 May 2017 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

O título de Grao en Fisioterapia mantén unha carga lectiva de 240 créditos ECTS e unha duración de catro anos, tal e como se especifica no acordo do Consello de Universidades do 10 de maio de 2017, polo que se ordenan os ensinos universitarios oficiais de Grao. Este acordo foi publicado no Boletín Oficial do Estado do pasado 13 de maio/2017, na Resolución do 11 de maio de 2017, da Secretaría Xeral de Universidades.

Ocorre o mesmo cos demais títulos de Grao das profesións sanitarias reguladas por normativa sectorial: dentista, dietista-nutricionista, enfermeiro, farmacéutico, médico, podólogo e veterinario.

Para o resto de titulacións, serán as universidades as que determinen cal será a carga lectiva en créditos ECTS e se poden ter 180 créditos.

El Grado de Fisioterapia mantiene una carga lectiva de 240 créditos ECTS y una duración de cuatro años

Según el acuerdo del Consejo de Universidades de 10 de mayo de 2017, por el que se ordenan las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, que se publica en el BOE del 13 de mayo/2017 en la Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Secretaría General de Universidades

El título de Grado en Fisioterapia mantiene una carga lectiva de 240 créditos ECTS y una duración de cuatro años, tal y como se especifica en el acuerdo del Consejo de Universidades de 10 de mayo de 2017, por el que se ordenan las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. Este acuerdo ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado del pasado 13 de mayo/2017, en la Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Secretaría General de Universidades.

Ocurre lo mismo con los demás títulos de Grado de las profesiones sanitarias reguladas por normativa sectorial: dentista, dietista-nutricionista, enfermero, farmacéutico, médico, podólogo y veterinario.

Para el resto de titulaciones, serán las universidades las que determinen cuál será la carga lectiva en créditos ECTS y si pueden tener 180 créditos.

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres