Aberto o prazo para a presentación de comunicacións científicas ao XV Congreso Nacional de Fisioterapia - I Congreso Nacional de Fisioterapia do Deporte

Celebraranse os días 10-11-12 de novembro/2017 en Logroño, organizadas pola Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF), a Asociación Española de Fisioterapeutas do Deporte e a Actividade Física (AEF-DAF) e o Colexio Oficial de Fisioterapeutas da Rioxa

04 May 2017 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Ata o 16 de xullo/2017 permanecerá aberto o prazo para a presentación comunicacións científicas (en formatos oral ou cartel) ao XV Congreso Nacional de Fisioterapia - I Congreso Nacional de Fisioterapia do Deporte, que se celebrarán en Logroño os días 10, 11 e 12 do próximo mes de novembro.

Trátase de dúas reunións científicas que, organizadas pola Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF), a Asociación Española de Fisioterapeutas do Deporte e a Actividade Física (AEF-DAF) e o Colexio Oficial de Fisioterapeutas da Rioxa, estruturaranse ao redor de dous temas de máxima actualidade para a Fisioterapia, como son a prescrición do exercicio e a regulación no noso país das especialidades en Fisioterapia.

Máis información en:

www.aefi.net

www.congresoaef.com

@XVCongresoAEF 

Abierto el plazo para la presentación de comunicaciones científicas al XV Congreso Nacional de Fisioterapia - I Congreso Nacional de Fisioterapia del Deporte

Se celebrarán los días 10-11-12 de noviembre/2017 en Logroño, organizadas por la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF), la Asociación Española de Fisioterapeutas del Deporte y la Actividad Física (AEF-DAF) y el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de La Rioja

Hasta el 16 de julio/2017 permanecerá abierto el plazo para la presentación comunicaciones científicas (en formatos oral o cartel) al XV Congreso Nacional de Fisioterapia - I Congreso Nacional de Fisioterapia del Deporte, que se celebrarán en Logroño los días 10, 11 y 12 del próximo mes de noviembre.

Se trata de dos reuniones científicas que, organizadas por la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF), la Asociación Española de Fisioterapeutas del Deporte y la Actividad Física (AEF-DAF) y el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de La Rioja, se estructurarán en torno a dos temas de máxima actualidad para la Fisioterapia, como son la prescripción del ejercicio y la regulación en nuestro país de las especialidades en Fisioterapia.

Más información en:

www.aefi.net

www.congresoaef.com

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres