Campaña IRFP: a cota colexial é deducible na Declaración da Renda

Os colexiados poden descargar os seus certificados de pago da cotas a través do apartado “Ventanilla Única” desta web

02 May 2017 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

O Colexio Oficial de Fisioterapeutas (CoFiGa) lembra que a cota colexial é un gasto deducible dos ingresos na Declaración da Renda (I.R.P.F.), tanto por rendementos do traballo como por actividades económicas profesionais.

Débense incluír, por tanto, as cantidades abonadas ao Colexio de Fisioterapeutas, cun límite de 500 euros, xunto con outras como as satisfeitas a entidades, tales como sindicatos, se as houbese.

Tamén vos lembramos que non é obrigatorio achegar dita certificación no momento de presentar a declaración da renda, xa que é suficiente achegar o cargo bancario.

Soamente é necesaria a presentación da certificación en caso de ser solicitada expresamente por Facenda por mor de inspeccións ou revisións.

En caso de necesitar unha certificación de pagos (solicitada por Facenda en inspeccións ou revisións) os colexiados poden obtela accedendo ao "Ventanilla Única/Descarga de certificados" desta web.

Campaña IRFP: la cuota colegial es deducible en la Declaración de la Renta

Los colegiados pueden descargar sus certificados de pago de la cuotas a través del apartado Ventanilla Única de esta web

El Colexio Oficial de Fisioterapeutas recuerda que la cuota colegial es un gasto deducible de los ingresos en la Declaración de la Renta (I.R.P.F.), tanto por rendimientos del trabajo como por actividades económicas profesionales.

Se deben incluir, por tanto, las cantidades abonadas al Colegio de Fisioterapeutas, con un límite de 500 euros, junto con otras como las satisfechas a entidades, tales como sindicatos, si las hubiera.

También os recordamos que no es obligatorio adjuntar dicha certificación en el momento de presentar la declaración de la renta, ya que es suficiente adjuntar el cargo bancario.

Solamente es necesaria la presentación de la certificación en caso de ser solicitada expresamente por Hacienda a causa de inspecciones o revisiones.

En caso de necesitar una certificación de pagos (solicitada por Hacienda en inspecciones o revisiones) los colegiados pueden obtenerla accediendo a la "Ventanilla Única/Descarga de certificados" de esta web. 

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres