CoFiGa participa nos actos organizados polo Concello de Ourense para conmemorar o Día Mundial da Saúde 2017

Xunto a outras 32 entidades socio sanitarias galegas, a vogal da Xunta de Goberno en Ourense, Marta Sobrado, representa ao CoFiGa nas actividades que se desenvolven baixo o lema “Falemos da depresión”

06 Abr 2017 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

O Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) participa nas actividades que, baixo o lema “Falemos dá depresión”, organiza o Concello de Ourense para conmemorar este ano o Día Mundial da Saúde e que teñen por obxectivo sensibilizar e dar visibilidade á depresión, un trastorno mental común que afecta persoas de todas as idades e condicións sociais de todos os países. CoFiGa participa nestas actividades conxuntamente con outras 32 entidades socio sanitarias galegas.

Na súa condición de vogal da Xunta de Goberno en Ourense, a nosa compañeira Marta Sobrado representou ao CoFiGa no acto de presentación que se desenvolveu esta mañá no salón de plenos do Concello de Ourense e que estivo presidido polo alcalde Jesús Vázquez.

Tamén o fará na andaina dunha hora de duración que se desenvolverá mañá, 7 de abril, a partir das 12 do mediodía, con saída e chegada á praza de San Martiño.

Fisioterapia fronte á depresión

A depresión é o tema elixido este ano pola Organización Mundial da Saúde (OMS) para conmemorar o Día Mundial da Saúde 2017, facendo fincapé en que se trata dunha enfermidade que pode previrse e tratarse de maneira eficaz. 

É un trastorno que provoca angustia mental e afecta á capacidade das persoas para levar a cabo incluso as tarefas cotiás máis simples. A súa incidencia é máis significativa entre tres grupos pobacionales: mocidade (15-25 anos), mulleres en idade de procrear (especialmente tras o parto) e persoas de idade máis avanzada (maiores de 60).

Caracterízanse por unha sintomatología psicolóxica que se acompaña normalmente de síntomas físicos, como a retracción e hipertonía muscular, rixidez, taquicardia, cefaleas, mareos, dor, dificultades respiratorias… todo iso producido polo aumento da actividade do sistema nervioso simpático. Ademais, os pacientes con depresión adoitan percibir a dor dunha maneira máis intensa.

A Fisioterapia contribúe a mellorar e trastornos psicosomáticos e as disfuncións musculoesqueléticas e alteracións físicas e fisiológicas que a depresión leva, como a dor crónica, contracturas musculares, dores de cabeza, tensión, ansiedade, insomnio, perda de apetito, problemas de osixenación por alteracións respiratorias… Así, se o tratamento psicolóxico acompáñase dun tratamento fisioterapéutico, a sensación de benestar do paciente será maior e, por tanto, a súa recuperación será máis rápida.

CoFiGa participa en los actos organizados por el Concello de Ourense para conmemorar el Día Mundial de la Salud 2017

Junto a otras 32 entidades socio sanitarias gallegas, la vocal de la Junta de Gobierno en Ourense, Marta Sobrado, representa al CoFiGa en las actividades que se desarrollan bajo el lema “Falemos da depresión”

El Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) participa en las actividades que, bajo el lema “Falemos da depresión”, organiza el Concello de Ourense para conmemorar este año el Día Mundial de la Salud y que tienen por objetivo sensibilizar y dar visibilidad a la depresión, un trastorno mental común que afecta personas de todas las edades y condiciones sociales de todos los países. CoFiGa participa en estas actividades conjuntamente con otras 32 entidades socio sanitarias gallegas.

En su condición de vocal de la Junta de Gobierno en Ourense, nuestra compañera Marta Sobrado representó al CoFiGa en el acto de presentación que se desarrolló esta mañana en el salón de plenos del Concello de Ourense y que estuvo presidido por el alcalde Jesús Vázquez.

También lo hará en la en la ruta urbana peatonal de una hora de duración que se desarrollará mañana, 7 de abril, a partir de las 12 del mediodía, con salida y llegada a la plaza de San Martiño.

Fisioterapia frente a la depresión

La depresión es el tema elegido este año por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para conmemorar el Día Mundial de la Salud 2017, haciendo hincapié en que se trata de una enfermedad que puede prevenirse y tratarse de manera eficaz. 

Se trata de un trastorno que provoca angustia mental que afecta a la capacidad de las personas para llevar a cabo incluso las tareas cotidianas más simples y que afecta principalmente a la juventud (15-25 años), a las mujeres en edad de procrear (especialmente tras el parto) y a las personas de edad más avanzada (mayores de 60).

Se caracterizan por una sintomatología psicológica que se acompaña normalmente de síntomas físicos, como la retracción e hipertonía muscular, rigidez, taquicardia, cefaleas, mareos, dolor, dificultades respiratorias… todo ello producido por el aumento de la actividad del sistema nervioso simpático. Además, los pacientes con depresión suelen percibir el dolor de una manera más intensa.

La Fisioterapia contribuye a mejorar y trastornos psicosomáticos y las disfunciones musculoesqueléticas y alteraciones físicas y fisiológicas que la depresión conlleva, como el dolor crónico, contracturas musculares, dolores de cabeza, tensión, ansiedad, insomnio, pérdida de apetito, problemas de oxigenación por alteraciones respiratorias… Así, si el tratamiento psicológico se acompaña de un tratamiento fisioterapéutico, la sensación de bienestar del paciente será mayor y, por tanto, su recuperación será más rápida.

 

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres