Solicitan a colaboración dos fisioterapeutas galegos para un traballo de investigación sobre razoamento clínico na práctica da Fisioterapia en España

Desenvólvese dentro do programa do Doutoramento en Neurociencias da Universidade de Salamanca, está rexistrado no ISRCTN e conta coa aprobación do Comité de Ética do Hospital Universitario de Salamanca

05 Abr 2017 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

O razoamento clínico na práctica da Fisioterapia en España é o tema do estudo de investigación que está a desenvolver o fisioterapeuta Pablo César García-Sánchez para a súa tese doutoral e para o que solicita a colaboración dos fisioterapeutas galegos que habitualmente desenvolven a súa actividade profesional na práctica clínica. 

A investigación ten por finalidade coñecer como os fisioterapeutas españois desenvolven o proceso de razoamento na súa práctica clínica diaria, o que contribuirá a expor novas estratexias educativas e docentes, ademais de servir de base para o deseño de futuras ferramentas e a súa comparación con ferramentas que miden outras disciplinas relacionadas co Razoamento Clínico.

O traballo de investigación está a desenvolverse dentro do programa do Doutoramento en Neurociencias da Universidade de Salamanca, está rexistrado no ISRCTN baixo o epígrafe ISRCTN44395885, conta coa aprobación do Comité de Ética do Hospital Universitario de Salamanca e está dirixido polos doutores Ana María Martín Nogueras Antonio Palacios Cibrián.

Cuestionario

Para a validación dunha ferramenta que avalía os comportamentos dos fisioterapeutas fronte ao Razoamento Clínico, a investigación require que o maior número posible de fisioterapeutas que desenvolven en España o seu labor profesional na práctica clínica cumprimenten o seguinte cuestionario online que se pode descargar na seguinte ligazón: https://slowpt.typeform.com/to/CDPvgF

Solicitan la colaboración de los fisioterapeutas gallegos para un trabajo de investigación sobre razonamiento clínico en la práctica de la Fisioterapia en España

Se desarrolla dentro del programa del Doctorado en Neurociencias de la Universidad de Salamanca, está registrado en el ISRCTN y cuenta con la aprobación del Comité de Ética del Hospital Universitario de Salamanca

El razonamiento clínico en la práctica de la Fisioterapia en España es el tema del estudio de investigación que está desarrollando el fisioterapeuta Pablo César García-Sánchez para su tesis doctoral y para el que solicita la colaboración de los fisioterapeutas gallegos que habitualmente desarrollan su actividad profesional en la práctica clínica. 

La investigación tiene por finalidad conocer cómo los fisioterapeutas españoles desarrollan el proceso de razonamiento en su práctica clínica diaria, lo que contribuirá a plantear nuevas estrategias educativas y docentes, además de servir de base para el diseño de futuras herramientas y su comparación con herramientas que miden otras disciplinas relacionadas con el Razonamiento Clínico.

El trabajo de investigación se está desarrollando dentro del programa del Doctorado en Neurociencias de la Universidad de Salamanca, está registrado en el ISRCTN bajo el epígrafe ISRCTN44395885, cuenta con la aprobación del Comité de Ética del Hospital Universitario de Salamanca y está dirigido por los doctores Ana María Martín Nogueras Antonio Palacios Cibrián.

Cuestionario

Para la validación de una herramienta que evalúa los comportamientos de los fisioterapeutas frente al Razonamiento Clínico, la investigación requiere que el mayor número posible de fisioterapeutas que desarrollan en España su labor profesional en la práctica clínica cumplimenten el siguiente cuestionario online que se puede descargar en el siguiente enlace: https://slowpt.typeform.com/to/CDPvgF

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres