CoFiGa pon en coñecemento das Consellerías de Economía e de Sanidade supostas irregularidades detectadas no funcionamento dun centro de quiromasaxe da área de Ferrol que, ademais, está subvencionado polo Igape

Por estar rexentado e dirixido por unha persoa que carece da habilitación legal necesaria para exercer profesión sanitaria

05 Abr 2017 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

A Xunta de Goberno do Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) dirixiu senllos escritos aos conselleiros de Economía, Emprego e Industria e de Sanidade denunciando a súa preocupación e malestar ao redor das irregularidades que ao seu xuízo concita o funcionamento do centro de quiromasaxe QuiroPorto, sito en Cabanas (Ferrol), ao estar rexentado e dirixido por unha persoa que carece da habilitación e capacitación legal necesaria para exercer profesión sanitaria, constituíndo por tanto un presunto delito de instrusismo ou, como mínimo, de economía irregular.

Devanditos escritos realizáronse en base ás probas documentais recibidas a través do apartado de denuncias de intrusismo que o CoFiGa pon a disposición dos colexiados e da cidadanía no seu portal web institucional, nas que se dá conta de que ademais devandito centro de quiromasaxe está subvencionado pola Xunta de Galicia, a través do Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), como un proxecto de emprendemento.

No escritos remitidos, a Xunta de Goberno do CoFiGa argumenta que a persoa que rexenta e dirixe devandito centro de quiromasaxe carece da titulación sanitaria que a Lei 44/2003 de ordenación das profesións sanitarias establece como indispensable para tratar pacientes e que a súa única formación tradúcese na titulación adquirida na denominada Escola de Quiromasaxe Terapéutico Amacvi, de A Coruña.

Por todo iso, a Xunta de Goberno do CoFiGa solicita da Consellería de Economía que esixa aos participantes en futuras convocatorias de programas de emprendemento o estrito cumprimento da legalidade e non apoien economicamente a quen a quen non conten coa habilitación e capacitación necesaria para o desenvolvemento da actividade económica explotada, dado os prexuízos que iso pode ocasionar aos cidadáns e que neste caso están relacionados co dereito constitucional á protección da saúde por parte dos poderes públicos.

CoFiGa tamén argumenta nos seus escritos que a mencionada Escola de Quiromasaxe Terapéutico Amacvi, da Coruña, non imparte unha titulación regulada que permita o exercicio da técnica de quiromasaxe, salvo que o alumno estea en posesión do título de diplomado/graduado en Fisioterapia. 

O escrito enviado pola Xunta de Goberno do CoFiGa ás Consellerías de de Economía, Emprego e Industria e de Sanidade, no que se detalla a argumentación legal da denuncia, tamén pódese descargar no apartado de Circulares da sección “Ven tanilla Única” da web institucional: www.cofiga.org

 

CoFiGa pone en conocimiento de las Consellerías de Economía y de Sanidade supuestas irregularidades detectadas en el funcionamiento de un cetro de quiromasaje del área de Ferrol que, además, está subvencionado por el Igape

Por estar regentado y dirigido por una persona que carece de la habilitación legal necesaria para ejercer profesión sanitaria

La Junta de Gobierno del Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) ha dirigido sendos escritos a los conselleiros de Economía, Emprego e Industria y de Sanidade denunciando su preocupación y malestar en torno a las irregularidades que a su juicio concita el funcionamiento del centro de quiromasaje QuiroPorto, sito en Cabanas (Ferrol), al estar regentado y dirigido por una persona que carece de la habilitación y capacitación legal necesaria para ejercer profesión sanitaria, constituyendo por lo tanto un presunto delito de instrusismo o, como mínimo, de economía irregular.

Dichos escritos se realizaron en base a las pruebas documentales recibidas a través del apartado de denuncias de intrusismo que el CoFiGa pone a disposición de los colegiados y de la ciudadanía en su portal web institucional, en las que se da cuenta de que además dicho centro de quiromasaje está subvencionado por la Xunta de Galicia, a través del Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE), como un proyecto de emprendimiento.

En lo escritos remitidos, la Junta de Gobierno del CoFiGa argumenta que la persona que regenta y dirige dicho centro de quiromasaje carece de la titulación sanitaria que la Ley 44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias establece como indispensable para tratar pacientes y que su única formación se traduce en la titulación adquirida en la denominada Escuela de Quiromasaje Terapéutico Amacvi, de A Coruña.

Por todo ello, la Junta de Gobierno del CoFiGa solicita de la Consellería de Economía que exija a los participantes en futuras convocatorias de programas de emprendimiento el estricto cumplimiento de la legalidad y no respalden económicamente a quienes a quienes no cuenten con la habilitación y capacitación necesaria para el desarrollo de la actividad económica explotada, dado los perjuicios que ello puede ocasionar a los ciudadanos y que en este caso están relacionados con el derecho constitucional a la protección de la salud por parte de los poderes públicos.

CoFiGa también argumenta en sus escritos que la mencionada Escuela de Quiromasaje Terapéutico Amacvi, de A Coruña, no imparte una titulación regulada que permita el ejercicio de la técnica de quiromasaje, salvo que el alumno esté en posesión del título de diplomado/graduado en  Fisioterapia.

El escrito enviado por la Junta de Gobierno del CoFiGa a las Consellerías de de Economía, Emprego e Industria y de Sanidade, en el que se detalla la argumentación legal de la denuncia, también se puede descargar en el apartado de Circulares de la sección “Ven tanilla Única” de la web institucional: www.cofiga.org

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres