As titulacións de masaxista, quiromasaxista, acupuntor, osteópata ou naturópata non figuran no catálogo de titulacións de formación profesional da familia de sanidade

Tal e como confirma o escrito co que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia responde á consulta exposta desde o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa)

27 Mar 2017 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

No actual catálogo de titulacións de formación profesional correspondente á familia de sanidade non existe ningunha titulación de masaxista, quiromasaxista, acupuntor, osteópata ou  naturópata, tal e como clara e textualmente especifícase no escrito remitido pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia ao Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) en resposta á solicitude de información remitida ao Consello Galego de Formación Profesional adscrito ao devandito Departamento do Goberno galego.

O escrito da Consellería de Cultura Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, asinado pola subdirectora xeral de Formación Profesional, Eugenia Pérez Fernández, pode descargarse no arquivo adxunto.

Las titulaciones de masajista, quiromasajista, acupuntor, osteópata o  naturópata no figuran en el catálogo de titulaciones de formación profesional  de la familia de sanidad

Tal y como confirma el escrito con el que la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia responde a la consulta planteada desde el Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa)

En el actual catálogo de titulaciones de formación profesional correspondiente a la familia de sanidad no existe ninguna titulación de masajista, quiromasajista, acupuntor, osteópata o  naturópata, tal y como clara y textualmente se especifica en el escrito remitido por la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia al Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) en respuesta a la solicitud de información remitida al Consejo Gallego de Formación Profesional adscrito a dicho Departamento del Gobierno gallego.

El escrito de la Consellería de Cultura Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, firmado por la subdirectora general de Formación Profesional, Eugenia Pérez Fernández, puede descargarse en el archivo adjunto. 

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres