Videoconsello CoFiGa para marzo/2017: As mulleres deportistas deben reforzar a musculatura do solo pelviano para evitar problemas de incontinencia

Ao redor da metade das mulleres de entre 25 e 45 anos que practican deporte sofren incontinencia urinaria que pode evitarse traballando con Fisioterapia os músculos que conforman o solo pelviano

23 Mar 2017 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Entre o 20% e o 51% das mulleres deportistas con idades comprendidas entre os 25 e os 45 anos sofren de incontinencia urinaria, á marxe de que teñan ou non fillos. Esta incidencia aumenta en deportes de impacto ou que requiren de gran esforzo, e pode evitarse prestando atención aos músculos que conforman o solo pelviano. Así o sinalan os Colexios de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa), Comunidade de Madrid, Cataluña, País Vasco e Navarra dentro da súa campaña “12 meses, 12 consellos de saúde”.

O solo pelviano é o conxunto da musculatura, tecido conectivo e nervioso que se atopa na cavidade da pelvis e xoga un papel moi importantena  na suxeición e/ou soporte de órganos (vexiga,útero, e intestinos), no peche dos esfínteres e tamén na función sexual e reprodutora.

Dentro da súa campaña “12 meses, 12 consellos de saúde”, os fisioterapeutas recomendan ás mulleres que traballen de maneira intensa a musculatura do solo pelviano, tendo en conta que se ten máis risco de sufrir problemas nesta zona se se está embarazada, en período de postparto, ou se sufriron intervencións cirúrxicas no abdome ou a zona da pelvis. Este traballo da musculatura do solo pelviano debe reforzarse en caso das mulleres que habitualmente practican deporte.

É recomendable acudir ao fisioterapeuta  se se detectan perdas accidentais de ouriños ao facer exercicio, rir, toser ou estornudar; se se ten dificultade para baleirar a vexiga ou os intestinos; se se sofre dor pélvico, alteracións da sensibilidade nas relacións sexuais ou sensación de peso na vaxina.

Se se sofre ou se ten risco de padecer problemas de chan pélvico, é recomendable asesorarse cun fisioterapeuta experto, que indicará como realizar a actividade deportiva de maneira saudable cun programa personalizado de exercicios. A fisioterapia uro-xinecolóxica ten ferramentas para unha práctica deportiva saudable, e a eficacia do tratamento sitúase entre o 44 e o 69%.

O exercicio físico como prevención

Os fisioterapeutas lembran neste sentido que practicar algún deporte ou realizar exercicio físico de maneira habitual é fundamental para manter unha boa saúde e previr enfermidades.  Aumentar a nosa resistencia cardiovascular, fortalecer músculos e articulacións, controlar o noso peso, mellorar o noso estado de ánimo…  son algúns dos beneficios que se derivan deste hábito tan saudable.

Con todo, o 45% das mulleres non realiza apenas exercicio físico, o que según estudos recentes podería chegar a incrementar o risco de contraer enfermidades como o cancro de mama, aspecto no que a literatura científica avala os beneficios do exercicio físico tamén na súa prevención.

É por iso importante fomentar a práctica de deporte entre as mulleres desde a infancia, pero sempre baixo control de especialistas, a fin de evitar posibles trastornos da menstruación e as súas consecuencias, como perda de masa ósea e consecuente incremento de risco de fracturas.

Videoconsello CoFiGa de marzo/2017

O videoconsello do CoFiGa para o mes de marzo/2017 pódese visualizar en:

 https://www.cofiga.org/ciudadanos/sala-de-prensa/videos

https://youtu.be/xF8xKWkLx4w (videoconsello en galego)

https://youtu.be/eh-CtUb8DaM (videoconsello en español)

Videoconsejo CoFiGa para marzo/2017: Las mujeres deportistas deben reforzar la musculatura del suelo pélvico para evitar problemas de incontinencia

Alrededor de la mitad de las mulleres de entre 25 e 45 años que practican deporte sufren incontinencia urinaria que puede evitarse trabajando con Fisioterapia los músculos que conforman el suelo pélvico

Entre el 20% y el 51% de las mujeres deportistas con edades comprendidas entre los 25 y los 45 años sufren de incontinencia urinaria, al margen de que tengan o no hijos. Esta incidencia aumenta en deportes de impacto o que requieren de gran esfuerzo, y puede evitarse prestando atención a los músculos que conforman el suelo pélvico. Así lo señalan los Colegios de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa), Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco y Navarra dentro de su campaña ’12 meses, 12 consejos de salud’.

El suelo pélvico es el conjunto de la musculatura, tejido conectivo y nervioso que se encuentra en la cavidad de la pelvis y juega un papel muy importante en la sujeción y/o soporte de órganos (vejiga, matriz e intestinos), en el cierre de los esfínteres y también en la función sexual y reproductora.

Dentro de su campaña ’12 meses, 12 consejos de salud’, los fisioterapeutas recomiendan a las mujeres que trabajen de manera intensa la musculatura del suelo pélvico, teniendo en cuenta que se tiene más riesgo de sufrir problemas en esta zona si se está embarazada, en periodo de postparto, o se han sufrido intervenciones quirúrgicas en el abdomen o la zona de la pelvis. Este trabajo de la musculatura del suelo pélvico debe reforzarse en caso de las mujeres que habitualmente practican deporte.

Es recomendable acudir al fisioterapeuta  si se detectan pérdidas accidentales de orina al hacer ejercicio, reír, toser o estornudar; si se tiene dificultad para vaciar la vejiga o los intestinos; si se sufre dolor pélvico, alteraciones de la sensibilidad en las relaciones sexuales o sensación de peso en la vagina.

Si se sufre o se tiene riesgo de padecer problemas de suelo pélvico, es recomendable asesorarse con un fisioterapeuta experto, que indicará como realizar la actividad deportiva de manera saludable con un programa personalizado de ejercicios. La fisioterapia uro-ginecológica tiene herramientas para una práctica deportiva saludable, y la eficacia del tratamiento se sitúa entre el 44 y el 69%.

El ejercicio físico como prevención

Por otra parte, los fisioterapeutas recuerdan que practicar algún deporte o realizar ejercicio físico de manera habitual es fundamental para mantener una buena salud y prevenir enfermedades.  Aumentar nuestra resistencia cardiovascular, fortalecer músculos y articulaciones, controlar nuestro peso, mejorar nuestro estado de ánimo…  son algunos de los beneficios que se derivan de este hábito tan saludable.

Sin embargo, el 45% de las mulleres no realiza apenas ejercicio físico, lo que según estudios recientes podría llegar a incrementar el riesgo de contraer enfermedades como el cáncer de mama, aspecto en el que la literatura científica avala los beneficios do ejercicio físico también en su prevención.

Es por ello importante fomentar la práctica de deporte entre las mujeres desde la infancia, pero siempre bajo control de especialistas, a fin de evitar posibles trastornos de la menstruación y sus consecuencias, como pérdida de masa ósea y consiguiente incremento de riesgo de fracturas.

Videoconsejo CoFiGa de marzo/2017

El videoconsejo de CoFiGa para o mes de marzo/2017 se puede visualizar en:

https://www.cofiga.org/ciudadanos/sala-de-prensa/videos

https://youtu.be/xF8xKWkLx4w  (videoconsejo en gallego)

https://youtu.be/eh-CtUb8DaM  (videoconsejo en español)

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres