“Engade vida aos teus anos”, lema do Día Mundial da Fisioterapia 2016

Unha conmemoración que celébrase cada 8 de setembro para poñer en valor o determinante papel dos fisioterapeutas como expertos no movemento e a movilidade funcional das persoas, resaltando a rendibilidade económica dunha Fisioterapia de calidade ao alcance de todos

07 Jul 2016 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

“Engade vida aos teus anos” é o lema elixido pola Confederación Mundial da Fisioterapia (WCPT) para conmemorar este ano 2016 o Día Mundial da Fisioterapia, que se celebra cada 8 de setembro.

Os fisioterapeutas de todo o mundo poñemos en valor con este lema a nosa determinante labor en propiciar e facilitar un envellecemento saudable, ao manter a capacidade funcional da poboación en xeral e dos maiores en particular, dando resposta ás recomendacións da Estratexia de Envellecemento e Saúde elaborada pola Organización Mundial da Saúde (OMS).

Destacar neste sentido que, segundo as previsións demográficas, o ano 2050 a poboación mundial incluirá dous mil millóns de persoas de 60 anos ou máis, e 400 millóns de 80 anos ou máis.

A conmemoración do Día Mundial da Fisioterapia permite aos fisioterapeutas de todo o mundo demostrar ante a poboación e ante as diferentes administracións públicas a nosa condición de expertos no movemento e a mobilidade funcional das persoas, resaltando ademais a rendibilidade económica dunha Fisioterapia de calidade ao alcance de todos, coa consecuente redución de custos no sistema sanitario. 

 

Material divulgativo elaborado en español pola WCPT

Para facilitar aos fisioterapeutas de todo o mundo a conmemoración do Día Mundial da Fisioterapia, a WCPT editou, en colaboración coa Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF), unha serie de material divulgativo: carteis, folletos informativos e tarxetas postais, que xa están dispoñibles en español no seguinte enlace: http://www.wcpt.org/wptday-posters-spanish

Destacar que este ano o material divulgativo do Día Mundial da Fisioterapia tamén inclúe unha interesante infografía con información sobre a importante contribución da Fisioterapia para axudar ás persoas maiores a alcanzar o seu máximo potencial despois de sufrir un episodio de ictus, en reducir a dependencia e mellorar a calidade de vida daquelas persoas que padecen demencia e na prevención de caídas. 

 

 

“Añade vida a tus años”, lema del Día Mundial de la Fisioterapia 2016

Añade vida a tus años” es el lema elegido por la Confederación Mundial de la Fisioterapia (WCPT) para conmemorar este año 2016 el Día Mundial de la Fisioterapia, que se celebra cada 8 de septiembre.

Los fisioterapeutas de todo el mundo ponemos en valor con este lema nuestra determinante labor en propiciar y facilitar un envejecimiento saludable, al mantener la capacidad funcional de la población en general y de los mayores en particular, dando respuesta a las recomendaciones de la Estrategia de Envejecimiento y Salud elaborada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Destacar en este sentido que, según las previsiones demográficas, el año 2050 la población mundial incluirá dos mil millones de personas de 60 años o más, y 400 millones de 80 años o más.

Además, la conmemoración del Día Mundial de la Fisioterapia permite a los fisioterapeutas de todo el mundo demostrar ante la población y ante las diferentes administraciones públicas nuestra capacitación como expertos en el movimiento y la movilidad funcional de las personas, resaltando al mismo tiempo la rentabilidad económica de una Fisioterapia de calidad al alcance de todos, con la consecuente reducción de costes en el sistema sanitario. 

 

Material divulgativo elaborado en español por la WCPT

Para facilitar a los fisioterapeutas de todo el mundo a conmemoración del Día Mundial de la Fisioterapia, la WCPT editó, en colaboración con la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF), una serie de material divulgativo: carteles, folletos informativos y tarjetas postales, que ya están disponibles en español en el siguiente enlace: http://www.wcpt.org/wptday-posters-spanish

Destacar que este año el material divulgativo del Día Mundial de la Fisioterapia también incluye una interesante infografía con información sobre la importante contribución de la Fisioterapia para ayudar a las personas mayores a alcanzar su máximo potencial después de sufrir un episodio de ictus, en reducir la dependencia y mejorar la calidad de vida de aquellas personas que padecen demencia y en la prevención de caídas.  

 

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas