O CoFiGa convoca Asemblea Xeral Ordinaria: a celebrar de forma telemática e presencial o mércores 17 de xullo de 2024 na delegación do CoFiGa en Vigo

Para participar, os e as colexiados/as poden insribirse do 15 de xuño ao 9 de xullo de 2024 facendo constar a modalidade elexida.

14 Jun 2024 / Sede COFIGA

O Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) convoca Asemblea Xeral Ordinaria, a celebrar nas modalidades presencial e telemática o mércores 17 de xullo de 2024 (20:00 e 20:30 horas, primeira e segunda convocatoria) nas instalacións da Delegación do CoFiGa en Vigo (Av. Alcalde Emilio Martínez Garrido, 106. 36205 Vigo).

Orde do día: 

1. Aprobación do acta anterior

2. Informe do presidente

3. Aprobación das contas anuais do 2023

4. Presentación da Auditoría do ano 2023

5. Memoria de actividades do ano 2023

6. Rogos e preguntas

Para facilitar a participación de colexiados/as, a Asemblea Xeral Ordinaria do CoFiGa celebrarase de forma presencial e será retransmitida en directo vía telemática.

Inscrición:

Os e as colexiados/as do CoFiGa que desexen seguir o seu desenvolvemento, poden inscribirse do 15 de xuño ao 9 de xullo de 2024, facendo constar a modalidade elixida (presencial ou telemática), a través da ligazón: INSCRICIÓN

 

 

 

El CoFiGa convoca Asamblea General Ordinaria: a celebrar de forma presencial el miércoles 17 de julio de 2024 en la Delegación del CoFiGa en Vigo, retransmitiéndose en directo vía telemática

Para participar, los y las colegiados/as pueden inscribirse del 15 de junio al 9 de julio de 2024 haciendo constar la modalidad elegida

El Colegio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) convoca Asamblea General Ordinaria, a celebrar en las modalidades presencial y telemática el miércoles 17 de julio de 2024 (20:00 y 20:30 horas, primera y segunda convocatoria) en las instalaciones de la Delegación del CoFiGa en Vigo (Av. Alcalde Emilio Martínez Garrido, 106. 36205 Vigo).

Orden del día: 

1. Aprobación del acta anterior

2. Informe del presidente

3. Aprobación de las cuentas anuales del 2023

4. Presentación de la Auditoría del año 2023

5. Memoria de actividades del año 2023

6. Ruegos y preguntas

Para facilitar la participación de colegiados/as, la Asamblea General Ordinaria del CoFiGa se celebrará de forma presencial y será retransmitida en directo vía telemática.

Inscripción: 

Los y las colegiados/as del CoFiGa que deseen seguir su desarrollo, pueden inscribirse del 15 de junio al 9 de julio de 2024, haciendo constar la modalidad elegida (presencial o telemática), a través del enlace: INSCRIPCIÓN.

 

 

La Fisioterapia te da el aire que necesitas