Aberto o prazo de inscrición ao III Encontro de Fisioterapeutas de Atención Primaria e Saúde Comunitaria do Sistema Nacional de Saúde (SNS) – III “QuedaDASP”

Coa participación de profesionais sanitarios de Atención Primaria de diferentes disciplinas, celebrarase os días 25 e 26 de outubro en Vigo co propósito de visibilizar, potenciar e fortalecer en Galicia a visión comunitaria da Fisioterapia

14 Jun 2024 / prensa cofiga / Sede COFIGA

Aberto o prazo de inscrición para participar no III Encontro de Fisioterapeutas de Atención Primaria e Saúde Comunitaria do Sistema Nacional de Saúde (SNS) – III “QuedaDASP” que o Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) organiza xunto a “Territorio DASP” e coa colaboración da Sociedade Galega de Fisioterapeutas (SoGaFi) e o Concello de Vigo.

Co lema “Construír pontes para facer visible o invisible”, este encontro desenvolverase os días 25 e 26 de outubro en Vigo (Museo Verbum, a Casa das Palabras) co propósito de visibilizar, potenciar e fortalecer en Galicia a visión comunitaria da Fisioterapia.

Cun enfoque multidisciplinar, aberto á participación de profesionais de Atención Primaria de diferentes disciplinas sanitarias (Fisioterapia, Medicina, Enfermería e Nutrición), o programa do encontro inclúe o desenvolvemento de relatorios, mesas de debate e talleres nos que tomarán máis de 20 relatores de toda España, presentándose proxectos Comunitarios liderados desde a Fisioterapia que se están realizando en diferentes comunidades autónomas do territorio nacional, analizando así mesmo aspectos como o envellecemento activo (paciente fráxil) e a abordaxe da dor crónica no primeiro nivel asistencial.

O programa científico completo do III Encontro de Fisioterapeutas de Atención Primaria e Saúde Comunitaria do SNS, así como a composición do seu Comité Científico, están accesibles en:

https://goo.su/UtZZr

As inscricións, bonificadas económicamente se se realizan antes do 31 de agosto, pódense formalizar a través do apartado de formación da web institucional do CoFiGa: www.cofiga.org

Abierto el plazo de inscripción al III Encuentro de Fisioterapeutas de Atención Primaria y Salud Comunitaria del Sistema Nacional de Salud (SNS) – III “QuedaDASP”

Con la participación de profesionales sanitarios de Atención Primaria de diferentes disciplinas, se celebrará los días 25 y 26 de octubre en Vigo con el propósito de visibilizar, potenciar y fortalecer en Galicia la visión comunitaria de la Fisioterapia

Abierto el plazo de inscripción para participar en el III Encuentro de Fisioterapeutas de Atención Primaria y Salud Comunitaria del Sistema Nacional de Salud (SNS) – III “QuedaDASP” que el Colegio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) organiza junto a “Territorio DASP” y con la colaboración de la Sociedad Gallega de Fisioterapeutas (SoGaFi) y el Ayuntamiento de Vigo.

Con el lema “Construir puentes para hacer visible lo invisible”, este encuentro se desarrollará los días 25 y 26 de octubre en Vigo (Museo Verbum, la Casa de las Palabras) con el propósito de visibilizar, potenciar y fortalecer en Galicia la visión comunitaria de la Fisioterapia.

Con un enfoque multidisciplinar, abierto a la participación de profesionales de Atención Primaria de diferentes disciplinas sanitarias (Fisioterapia, Medicina, Enfermería y Nutrición), el programa del encuentro incluye el desarrollo de ponencias, mesas de debate y talleres en los que tomarán más de 20 ponentes de toda España, presentándose proyectos Comunitarios liderados desde la Fisioterapia que se están realizando en diferentes comunidades autónomas del territorio nacional, analizando asimismo aspectos como el envejecimiento activo (paciente frágil) y el abordaje del dolor crónico en el primer nivel asistencial.

El programa científico completo del III Encuentro de Fisioterapeutas de Atención Primaria y Salud Comunitaria del SNS, así como la composición de su Comité Científico, están accesibles en:

https://goo.su/UtZZr

Las inscripciones, bonificadas económicamente si se realizan antes del 31 de agosto, se pueden formalizar a través del apartado de formación de la web institucional del CoFiGa: www.cofiga.org

La Fisioterapia te da el aire que necesitas