Red.es amplía as axudas do Programa Kit Dixital destinadas a adquisición de hardware por parte de pequenas empresas e autónomos con 0-3 traballadores

Pasan de 2000 a 3000 euros, podéndose beneficiar con 1000 euros adicionais quen xa accedese anteriormente ao programa de axudas

07 Jun 2024 / prensa cofiga / Sede COFIGA

A entidade pública empresarial Red.es, adscrita ao Ministerio para a transformación dixital, modifica e amplía as bases do Programa Kid Dixital, iniciativa destinada a conceder axudas económicas para a dixitalización de medianas, pequenas empresas, microempresas e profesionais autónomos: adquisición de hardware, como portátiles e computadores de sobremesa.

No caso de pequenas empresas ou profesionais autónomos con 0-3 traballadores, a contía económica subvencionable pasa de 2000 a 3000 euros, podéndose beneficiar con 1000 euros adicionais quen xa accedesen anteriormente ao programa de axudas.

Toda a información en:

https://www.red.es/es/actualidad/noticias/modificacion-bases-kit-digital

Red.es amplía las ayudas del Programa Kit Digital destinadas a la adquisición de hardware por parte de pequeñas empresas y autónomos con 0-3 trabajadores

Pasan de 2000 a 3000 euros, pudiéndose beneficiar con 1000 euros adicionales quienes ya hayan accedido anteriormente al programa de ayudas

La entidad pública empresarial Red.es, adscrita al Ministerio para la transformación digital, modifica y amplía las bases del Programa Kid Digital, iniciativa destinada a conceder ayudas económicas para digitalización de medianas, pequeñas empresas, microempresas y profesionales autónomos: adquisición de hardware, como portátiles y ordenadores de sobremesa.

En el caso de pequeñas empresas o profesionales autónomos con 0-3 trabajadores, la cuantía económica subvencionable pasa de 2000 a 3000 euros, pudiéndose beneficiar con 1000 euros adicionales quienes ya hayan accedido anteriormente al programa de ayudas.

Toda la información en:

https://www.red.es/es/actualidad/noticias/modificacion-bases-kit-digital

 

 

La Fisioterapia te da el aire que necesitas