Alegacións presentadas polo CoFiGa ao “Máster Universitario en Ciencia do Exercicio, Preparación Física e Readaptación Deportiva” proposto por UDC e UVigo para o curso 2024-2025

Co aval de AEF e CGCFE, argumenta a inexistencia de recoñecemento legal para a participación de licenciados/graduados en Ciencias da Actividade Física e do Deporte en procesos asistenciais ou de atención da saúde, polo que solicita modificar os perfís de egreso e a formulación de diferentes materias do Plan de Estudos

07 May 2024 / prensa cofiga / Sede COFIGA

“Inexistencia de ningún tipo de recoñecemento legal que acredite a participación de licenciados/graduados en Ciencias da Actividade Física e do Deporte nos procesos asistenciais ou de atención da saúde”. É o principal argumento exposto polo Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) nas alegacións presentadas para modificar a memoria de verificación proposta polas Facultades de Ciencias do Deporte e da Educación Física da Universidade da Coruña (UDC) e de Ciencias da Educación e do Deporte da Universidade de Vigo (UVigo) para o curso 2024-2025 do “Máster Universitario en Ciencia do Exercicio, Preparación Física e Readaptación Deportiva”.

Nas alegacións presentadas, o CoFiGa especifica que “o límite das intervencións de profesionais do deporte vén determinado pola presenza dunha condición patolóxica activa (xa sexa de carácter agudo ou crónico), que require a intervención de profesionais sanitarios para o manexo dos seus signos e síntomas”.

Trátase dunhas alegacións presentadas polo CoFiGa na UDC e en UVigo e que están avaladas pola Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) e o Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas (CGCFE).

O texto completo das devanditas alegacións, nas que expón modificar tanto os perfís de egreso como a formulación de diferentes materias do Plan de Estudos presentado, pódese descargar en arquivo adxunto.

Alegaciones presentadas por el CoFiGa al “Máster Universitario en Ciencia del Ejercicio, Preparación Física y Readaptación Deportiva” propuesto por UDC y UVigo

Con el aval de AEF y CGCFE, argumenta la inexistencia de reconocimiento legal para la participación de licenciados/graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en procesos asistenciales o de atención de la salud, por lo que solicita modificar los perfiles de egreso y el planteamiento de diferentes asignaturas del Plan de Estudios

“Inexistencia de ningún tipo de reconocimiento legal que acredite la participación de licenciados/graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en los procesos asistenciales o de atención de la salud”. Es el principal argumento planteado por el Colegio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) en las alegaciones presentadas para modificar la memoria de verificación propuesta por las Facultades de Ciencias del Deporte y de la Educación Física de la Universidade da Coruña (UDC) y de Ciencias de la Educación y del Deporte de la Universidade de Vigo (UVigo) para el curso 2024-2025 del “Máster Universitario en Ciencia del Ejercicio, Preparación Física y Readaptación Deportiva”.

En las alegaciones presentadas, el CoFiGa especifica que “el límite de las intervenciones de profesionales del deporte viene determinado por la presencia de una condición patológica activa (ya sea de carácter agudo o crónico), que requiere la intervención de profesionales sanitarios para el manejo de sus signos y síntomas”.

Se trata de unas alegaciones presentadas por el CoFiGa en la UDC y en UVigo y que están avaladas por la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) y el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas (CGCFE).

El texto completo de dichas alegaciones, en las que plantea modificar tanto los perfiles de egreso como el planteamiento de diferentes asignaturas del Plan de Estudios presentado, se puede descargar en archivo adjunto.

 

La Fisioterapia te da el aire que necesitas