A Xunta de Galicia distingue co Selo de Excelencia ao Grao en Fisioterapia da UDC

O CoFiGa felicita á Facultade de Fisioterapia da Coruña por esta recoñecemento aos altos estándares de calidade académica da titulación

10 Abr 2024 / prensa cofiga / Sede COFIGA

O CoFiGa felicita á Facultade de Fisioterapia da Universidade da Coruña (UDC) polo Selo de Grao de Excelencia concedido pola Xunta de Galicia como recoñecemento e acreditación da calidade académica destes estudos universitarios.

El Grado de Fisioterapia da UDC alcanzou a máxima valoración en todos os apartados avaliados pola Consellería de Educación para outorgar estas distincións: estratexia e resultados, currículo, deseño do proceso de ensino aprendizaxe, profesorado, metodoloxía docente, avaliación, inserción laboral, internacionalización e exposición da proposta.

Esta distinción de calidade, que ata o rexía unicamente para os estudos de máster, ten unha vixencia de seis cursos académicos, con seguimentos anuais e posibilidade de renovación, e continuará con financiamento específico no marco do Plan Galego de Financiamento Universitario 2022-26.

La Xunta de Galicia distingue con el Sello de Excelencia al Grado en Fisioterapia de la UDC

El CoFiGa felicita a la Facultad de Fisioterapia da Coruña por este reconocimiento a los altos estándares de calidad académica de la titulación

El CoFiGa felicita a la Facultad de Fisioterapia de la Universidade da Coruña (UDC) por el Sello de Grado de Excelencia concedido por la Xunta de Galicia como reconocimiento y acreditación de la calidad académica de estos estudios universitarios.

El Grado de Fisioterapia de la UDC ha alcanzado la máxima valoración en todos los apartados evaluados por la Consellería de Educación para otorgar estas distinciones: estrategia y resultados, currículo, diseño del proceso de enseñanza aprendizaje, profesorado, metodología docente, evaluación, inserción laboral, internacionalización y exposición de la propuesta.

Esta distinción de calidad, que hasta el regía únicamente para los estudios de máster, tiene una vigencia de seis cursos académicos, con seguimientos anuales y posibilidad de renovación, y continuará con financiación específica en el marco del Plan Gallego de Financiación Universitaria 2022-26.

La Fisioterapia te da el aire que necesitas