CoFiGa recomenda anotarse nas listas de contratación do Sergas para cubrir baixas, permisos e períodos vacacionais de compañeiros/as

O escaso número de rexistrados podería dificultar durante o período vacacional a cobertura completa do servizo de Fisioterapia que se presta no sistema público de saúde de Galicia

05 Abr 2024 / prensa cofiga / Sede COFIGA

O Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) recomenda aos e ás colexiados/as que se dirixan ao Departamento de Recursos Humanos da súa Área Sanitaria de referencia para inscribirse nas listas de contratación que permiten cubrir baixas, permisos e períodos vacacionais de compañeiros/as do Sergas. Unha inscrición que poden realizar independentemente de ter superado ou non as probas de acceso ao Servizo Galego de Saúde.

Información de como inscribirse:

https://www.sergas.es/Recursos-Humanos?idioma=es

O compañeiro Tirso Docampo, supervisor de Área Funcional de Fisioterapia e Rehabilitación na área Sanitaria de Vigo, alerta de que o actual escaso número de fisioterapeutas anotados nestas listas de substitución podería chegar a dificultar durante o período vacacional a cobertura completa do servizo de Fisioterapia que se presta no sistema público de saúde de Galicia.

Por iso, ponse ao dispor dos/as colexiados/as para calquera aclaración que precisen ao respecto:

Tirso.docampo.ferreira@sergas.es

Teléfono 682 834 764. 

CoFiGa recomienda anotarse en las listas de contratación del Sergas para cubrir bajas, permisos y periodos vacacionales de compañeros/as

El escaso número de inscritos podría dificultar durante el periodo vacacional la cobertura completa del servicio de Fisioterapia que se presta en el sistema publico de salud de Galicia

El Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) recomienda a los y las colegiados/as que se dirijan al Departamento de Recursos Humanos de su Área Sanitaria de referencia para inscribirse en las listas de contratación que permiten cubrir bajas, permisos y periodos vacacionales de compañeros/as do Sergas. Una inscripción que pueden realizar independientemente de haber superado o no las pruebas de acceso al Servicio Gallego de Salud.

Información de cómo inscribirse:

https://www.sergas.es/Recursos-Humanos?idioma=es

El compañero Tirso Docampo, supervisor de Área Funcional de Fisioterapia y Rehabilitación en el Área Sanitaria de Vigo, alerta de que el actual escaso número de fisioterapeutas anotados en dichas listas de sustitución podría llegar a dificultar durante el periodo vacacional la cobertura completa del servicio de Fisioterapia que se presta en el sistema público de salud de Galicia.

Por ello, se pone a disposición de los/as colegiados/as para cualquier aclaración que precisen al respecto:

Tirso.Docampo.Ferreira@sergas.es

Teléfono 682 834 764. 

La Fisioterapia te da el aire que necesitas