A Facultade de Fisioterapia da UDC acolle en abril o Seminario 2024 da Rede Europea de Fisioterapia en Educación Superior (ENPHE)

Unha cita para profesorado e alumnado de Fisioterapia de universidades españolas e estranxeiras a desenvolver do 11 ao 13 de abril baixo o lema "Apuntar á excelencia a través da colaboración"

12 Mar 2024 / prensa cofiga / Sede COFIGA

O próximo mes de abril (do xoves 11 ao sábado 13) celebrarase na Facultade de Fisioterapia da Universidade da Coruña (UDC) o Seminario 2024 da Rede Europea de Educación Superior en Fisioterapia (ENPHE), institución que aglutina a 167 institucións académicas representantes de 31 países.

Co lema "Educación en Fisioterapia: apuntar á excelencia a través da colaboración", o Seminario 2024 da ENPHE constitúe unha oportunidade de compartir experiencias entre profesorado e alumnado de Fisioterapia de Universidades españolas e estranxeiras, así como para establecer redes de traballo con colegas doutras institucións académicas.

A directora do Departamento de Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas da UDC, a doutora Sonia Souto Camba, será a encargada de dar a apertura ao Seminario 2024 da ENPHE, nun acto que se desenvolverá o venres 12 de abril no salón de actos da Facultade de Fisioterapia da UDC, continuando cun amplo programa de relatorios, actividades e talleres encamiñados a alcanzar a excelencia na Educación Superior de Fisioterapia.

Previamente, a xornada do xoves 11 de abril estará dedicada ao Programa de Xestión da ENPHE e dos seus Grupos de Traballo, dedicados á aprendizaxe baseada na evidencia, a investigación en Fisioterapia, a aprendizaxe interprofesional, a participación activa de estudantes de Fisioterapia e a temas emerxentes para a profesión, como a abordaxe da dor e o desenvolvemento e aplicación clínica de novas tecnoloxías e a Intelixencia Artificial (IA). 

Ao obxecto de contribuír ao fortalecemento da cooperación entre as institucións europeas de Educación Superior no campo da Fisioterapia, o Seminario 2024 da ENPHE está aberto á participación de educadores e estudantes (membros e non membros de ENPHE).

Más información e inscricións en:

https://www.enphe.org/en/events/enphe-seminar-2024-physiotherapy-education-aiming-at-excellence-through-collaboration

La Facultad de Fisioterapia de la UDC acoge en abril el Seminario 2024 de la Red Europea de Fisioterapia en Educación Superior (ENPHE)

Una cita para profesorado y alumnado de Fisioterapia de universidades españolas y extranjeras a desarrollar del 11 al 13 de abril bajo el lema "Apuntar a la excelencia a través de la colaboración"

El próximo mes de abril (del jueves 11 al sábado 13) se celebrará en la Facultad de Fisioterapia de la Universidad de A Coruña (UDC) el Seminario 2024 de la Red Europea de Educación Superior en Fisioterapia (ENPHE), institución que aglutina a 167 instituciones académicas, representantes de 31 países.

Con el lema "Educación en Fisioterapia: apuntar a la excelencia a través de la colaboración", el Seminario 2024 de la ENPHE constituye una oportunidad de compartir experiencias entre profesorado y alumnado de Fisioterapia de Universidades españolas y extranjeras, así como para establecer redes de trabajo con colegas de otras instituciones académicas.

La directora del Departamento de Fisioterapia, Medicina y Ciencias Biomédicas de la UDC, la doctora Sonia Souto Camba, será la encargada de dar la apertura al Seminario 2024 de la ENPHE, en un acto que se desarrollará el viernes 12 de abril en el salón de actos de la Facultad de Fisioterapia de la UDC, continuando con un amplio programa de ponencias, actividades y talleres encaminados a alcanzar la excelencia en la Educación Superior de Fisioterapia.

Previamente, la jornada del jueves 11 de abril estará dedicada al Programa de Gestión de la ENPHE y de sus Grupos de Trabajo, dedicados al aprendizaje basado en la evidencia, la investigación en Fisioterapia, el aprendizaje interprofesional, la participación activa de estudiantes de Fisioterapia y a temas emergentes para la profesión, como el abordaje del dolor y el desarrollo y aplicación clínica de nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial (IA).  

Al objeto de contribuir al fortalecimiento de la cooperación entre las instituciones europeas de Educación Superior en el campo de la Fisioterapia, el Seminario 2024 de la ENPHE está abierto a la participación de educadores y estudiantes (miembros y no miembros de ENPHE).

Más información e inscripciones en:

https://www.enphe.org/en/events/enphe-seminar-2024-physiotherapy-education-aiming-at-excellence-through-collaboration

La Fisioterapia te da el aire que necesitas