A Sociedade Española de Pneumoloxía e Cirurxía Torácica (SEPAR) programa a súa 32ª Reunión de Inverno

A celebrar en Burgos, do 9 ao 10 de febreiro, cun amplo programa da súa Área de Fisioterapia Respiratoria

22 Ene 2024 / prensa cofiga / Sede COFIGA

A Sociedade Española de Pneumoloxía e Cirurxía Torácica (SEPAR) programa do 9 ao 10 de febreiro, en Burgos, a súa 32ª Reunión de Inverno cunha importante presenza da Fisioterapia Respiratoria, abordándose aspectos como o seu papel na posta en marcha, xestión, seguimento e control da ventilación mecánica domiciliaria, a inmunización en pacientes respiratorios, enfermidades neuromusculares e afectación respiratoria en pacientes pediátricos, novas tecnoloxías de uso en Fisioterapia Respiratoria e a presentación do Manual de Fisioterapia Respiratoria en Cirurxía Torácica editado por SEPAR e que está accesible en:

https://www.dropbox.com/s/5fs3mm2ia0xdxac/Manual%2041.pdf?dl=0

Destacar neste sentido que a Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) e o Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) manteñen importantes convenios de colaboración coa SEPAR, reflectindo o interese común das tres entidades para promover e levar a cabo de forma conxunta actuacións, proxectos e iniciativas de formación encamiñadas seguir avanzando en aras da regulación da especialidade de Fisioterapia Respiratoria.

Achegamos o Programa da área de Fisioterapia Respiratoria na 32ª Reunión de Inverno da SEPAR.

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) programa su 32ª Reunión de Invierno

A celebrar en Burgos, del 9 al 10 de febrero, con un amplio programa de su Área de Fisioterapia Respiratoria

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) programa del 9 al 10 de febrero, en Burgos, su 32ª Reunión de Invierno con una importante presencia de la Fisioterapia Respiratoria, abordándose aspectos como su papel en la puesta en marcha, gestión, seguimiento y control de la ventilación mecánica domiciliaria, la inmunización en pacientes respiratorios, enfermedades neuromusculares y afectación respiratoria en pacientes pediátricos, nuevas tecnologías de uso en Fisioterapia Respiratoria y la presentación del Manual de Fisioterapia Respiratoria en Cirugía Torácica editado por SEPAR y que está accesible en:

https://www.dropbox.com/s/5fs3mm2ia0xdxac/Manual%2041.pdf?dl=0

Destacar en este sentido que la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) y el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) mantienen importantes convenios de colaboración con la SEPAR, reflejando el interés común de las tres entidades para promover y llevar a cabo de forma conjunta actuaciones, proyectos e iniciativas de formación encaminadas seguir avanzando en aras de la regulación de la especialidad de Fisioterapia Respiratoria.

Adjuntamos el Programa del Área de Fisioterapia Respiratoria en la 32ª Reunión de Invierno de la SEPAR.

Adjuntos
La Fisioterapia te da el aire que necesitas