A fisioterapeuta Teresa Portela, galardoada co Premio Executivas de Galicia 2023 pola súa "destacada" e "excepcional" traxectoria deportiva e profesional

A vicesecretaria da Xunta de Goberno do CoFiGa, Iris Machado, representou á institución colexial dos e das fisioterapeutas de Galicia no acto desenvolto no Museo Provincial de Pontevedra e que contou coa asistencia da conselleira de Emprego e Igualdade e do presidente da Deputación pontevedresa

18 Ene 2024 / prensa cofiga / Sede COFIGA

A vicesecretaria da Xunta de Goberno do CoFiGa, Iris Machado, representou á institución colexial dos e das fisioterapeutas de Galicia na entrega do Premio Executivas de Galicia 2023 á compañeira fisioterapeuta Teresa Portela, galardoada pola súa "destacada" e "excepcional" traxectoria deportiva e profesional, así como a súa "contribución ao empoderamento das mulleres no ámbito deportivo".

A entrega desta nova edición (VIII) dos premios que anualmente concede Executivas de Galicia tivo lugar o 17 de xaneiro nun acto que desenvolveuse no Museo Provincial de Pontevedra e que contou coa asistencia da conselleira de Emprego e Igualdade, Elena Rivo López; e do presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López Diéguez.

Teresa Portela recibiu o galardón de mans da presidenta de Executivas de Galicia, Carla Reyes Uschinsky; e da conselleira Elena Rivo, quen enxalzou a contribución de Portela "á igualdade non mundo do deporte” polo "esforzo, paixón e traballo atesourados en tres décadas de éxitos", sendo exemplo da “Galicia xusta e diversa pola que traballa a Xunta”.

Para a concesión deste galardón, Executivas de Galicia sinala: “Desde os seus inicios no verán de 1991, cando Teresa Portela comezou a practicar piragüismo coa simple intención de divertirse con amigos, ata a súa participación en seis Xogos Olímpicos e a obtención da medalla de prata nos Xogos de Tokyo 2021, a remeira galega ten demostrado un compromiso excepcional e unha dedicación inquebrantable ao seu deporte. Ademais dos seus logros deportivos, Teresa destacou pola súa capacidade para equilibrar a súa carreira cunha destacada formación académica, graduándose en Fisioterapia e completando a diplomatura de Maxisterio de Educación Física”.

A compañeira fisioterapeuta Teresa Portela únese así á lista de mulleres galardoadas en edicións anteriores dos Premios Executivas de Galicia, entre as que atópanse destacadas personalidades como a bióloga Marisol Soengas, a empresaria Adriana Domínguez, a comunicadora Silvia Jato, a científica África González, a pianista Isabel Dobarro e a cofundadora de Aceites Abril María del Carmen Canle.

La fisioterapeuta Teresa Portela, galardonada con el Premio Executivas de Galicia 2023 por su "destacada" y "excepcional" trayectoria deportiva y profesional

La vicesecretaria de la Junta de Gobierno del CoFiGa, Iris Machado, representó a la institución colegial de los y las fisioterapeutas de Galicia en el acto desarrollado en el Museo Provincial de Pontevedra y que contó con la asistencia de la consejera de Empleo e Igualdad de la Xunta de Galicia y del presidente de la Diputación pontevedresa

La vicesecretaria de la Junta de Gobierno del CoFiGa, Iris Machado, representó a la institución colegial de los y las fisioterapeutas de Galicia en la entrega del Premio Executivas de Galicia 2023 a la compañera fisioterapeuta Teresa Portela, galardonada por su "destacada" y "excepcional" trayectoria deportiva y profesional, así como su "contribución al empoderamiento de las mujeres en el ámbito deportivo".

La entrega de esta nueva edición (VIII) de los premios que anualmente concede Executivas de Galicia tuvo lugar el 17 de enero en un acto que se desarrolló en el Museo Provincial de Pontevedra y que contó con la asistencia de la consejera de Empleo e Igualdad de la Xunta de Galicia, Elena Rivo López; y del presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López Diéguez.

Teresa Portela recibió el galardón de manos de la presidenta de Executivas de Galicia, Carla Reyes Uschinsky; y de la consejera Elena Rivo, quien ensalzó la contribución de Portela "a la igualdad en el mundo del deporte” por el "esfuerzo, pasión y trabajo atesorados en tres décadas de éxitos", siendo ejemplo de la “Galicia justa y diversa por la que trabaja la Xunta”.

Para la concesión de este galardón, Executivas de Galicia señala: “Desde sus inicios en el verano de 1991, cuando Teresa Portela comenzó a practicar piragüismo con la simple intención de divertirse con amigos, hasta su participación en seis Juegos Olímpicos y la obtención de la medalla de plata en los Juegos de Tokyo 2021, la palista gallega ha demostrado un compromiso excepcional y una dedicación inquebrantable a su deporte. Además de sus logros deportivos, Teresa ha destacado por su capacidad para equilibrar su carrera con una destacada formación académica, graduándose en Fisioterapia y completando la diplomatura de Magisterio de Educación Física”.

La compañera fisioterapeuta Teresa Portela se une así a la lista de mujeres galardonadas en ediciones anteriores de los Premios Executivas de Galicia, entre las que se encuentran destacadas personalidades como la bióloga Marisol Soengas, la CEO Adriana Domínguez, la comunicadora Silvia Jato, la científica África González, la pianista Isabel Dobarro y la cofundadora de Aceites Abril María del Carmen Canal.

La Fisioterapia te da el aire que necesitas