Axudas á investigación. Convocatoria 2023 / Proposta provisional do Comité Avaliador

Examinada e analizada a documentación entregada polos/as candidatos/as, e tendo en conta os criterios de avaliación aplicables segundo a Convocatoria que rexe o proceso, a Comisión Avaliadora decidiu proponer por unanimidade e de maneira provisional os/as candidatos/as para ser adxudicatarios das axudas á investigación 2023 do CoFiGa

29 Nov 2023 / Sede COFIGA
 
La Fisioterapia te da el aire que necesitas