O CoFiGa convoca Asemblea Xeral Ordinaria: a celebrar de forma presencial o domingo 3 de decembro/2023 na sede colexial de A Coruña e retransmitíndose en directo vía telemática

Para participar, os e as colexiados/as poden insribirse do 1 ao 19 de novembro/2023 facendo constar a modalidade elexida

31 Oct 2023 / Sede COFIGA

O Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) convoca Asemblea Xeral Ordinaria, a celebrar nas modalidades presencial e telemática o domingo 3 de decembro de 2023 (10:00 e 10:30 horas, en primeira e segunda convocatoria) na sede colexial de A Coruña (Praza Alfonso XIII, 8 baixo, 15008 A Coruña), conforme a Orde do Día adxunta.

Para facilitar a participación de colexiados/as, a Asemblea Xeral Ordinaria do CoFiGa celebrarase de forma presencial e será retransmitida en directo vía telemática.

Inscricións de participación

Os e as colexiados/as do CoFiGa que desexen seguir o seu desenvolvemento, poden inscribirse do 1 ao 19 de novembro/2023, facendo constar a modalidade de participación elixida (presencial ou telemática), a través da ligazón:

Formulario de inscrición

 El CoFiGa convoca Asamblea General Ordinaria: a celebrar de forma presencial el domingo 3 de diciembre/2023 en la sede colegial de A Coruña y retransmitiéndose en directo vía telemática

Para participar, los y las colegiados/as pueden inscribirse del 1 al 19 de noviembre/2023 haciendo constar la modalidad elegida

El Colegio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) convoca Asamblea General Ordinaria, a celebrar en las modalidades presencial y telemática el domingo 3 de diciembre/2023 (10:00 y 10:30 horas, en primera y segunda convocatoria) en la sede colegial de A Coruña (Plaza Alfonso XIII, 8 bajo, 15008 A Coruña), conforme al Orden del Día adjunto.

Para facilitar la participación de colegiados/as, la Asamblea General Ordinaria del CoFiGa se celebrará de forma presencial y será retransmitida en directo vía telemática.

Inscripciones de participación

Los y las colegiados/as del CoFiGa que deseen seguir su desarrollo, pueden inscribirse del 1 al 19 de noviembre/2023, haciendo constar la modalidad de participación elegida (presencial o telemática), a través del siguiente enlace:

Formulario de inscripción

La Fisioterapia te da el aire que necesitas