Inscrición para colexiados/as do CoFiGa dispostos a intervir como peritos en procedementos xudiciais

Datos que se facilitarán a Unión Profesional de Galicia para a próxima edición da Guía de Peritos Xudiciais 2024 que poñerase ao dispor de todos os Xulgados, Tribunais, Fiscalías e dos avogados que o soliciten

17 Oct 2023 / Sede COFIGA

Os/as colexiados/as do CoFiGa interesados/as en intervir como peritos en procedementos xudiciais poden inscribirse, ata o 5 de novembro de 2023, na listaxe que se facilitará a Unión Profesional de Galicia para a elaboración da Guía de Peritos Xudiciais 2024 que poñerase ao dispor de todos os Xulgados, Tribunais, Fiscalías, así como dos avogados que o soliciten.

 

Para iso, deberán completar o formulario en liña habilitado nesta páxina web do CoFiGa (https://www.cofiga.org/ventanilla-unica/solicitud-listado-peritos-judiciales), debidamente identificados coa súa clave e usuario persoal, aceptando que, unha vez finalizado o prazo, os seus datos sexan cedidos a Unión Profesional de Galicia para a elaboración da nova edición da Guía de Peritos Xudiciais.

 

Os/as colexiados/as que xa figuran na anterior edición da Guía de Peritos Xudiciais editada por Unión Profesional de Galicia non necesitan renovar a súa inscrición. Os/as inscritos/as en edicións anteriores que non desexen figurar na devandita guía, deberán comunicalo por correo electrónico a info@cofiga.org antes do 5 de novembro de 2023.

 

Lembramos aos e as fisioterapeutas colexiados/as que non existe ningún baremo de honorarios que fixe o importe que poderán reclamar pola prestación dos seus servizos como peritos en procedementos xudiciais, polo que haberán de emitir a factura que estimen oportuna e cada Xulgado determinará se axústase ou non ao que entenden que é conveniente.

 

 

 

Inscripción para colegiados/as del CoFiGa dispuestos a intervenir como peritos en procedimientos judiciales

 

Datos que se facilitarán a Unión Profesional de Galicia para la próxima edición de la Guía de Peritos Judiciales 2024 que se pondrá a disposición de todos los Juzgados, Tribunales, Fiscalías y de los abogados que lo soliciten

 

Los/as colegiados/as del CoFiGa interesados/as en intervenir como peritos en procedimientos judiciales pueden inscribirse, hasta el 5 de noviembre de 2023, en el listado que se facilitará a Unión Profesional de Galicia para la elaboración de la Guía de Peritos Judiciales 2024 que se pondrá a disposición de todos los Juzgados, Tribunales, Fiscalías, así como de los abogados que lo soliciten.

 

Para ello, deberán completar el formulario online habilitado en esta página web del CoFiGa (https://www.cofiga.org/ventanilla-unica/solicitud-listado-peritos-judiciales), debidamente identificados/as con su clave y usuario personal, aceptando que, una vez finalizado el plazo, sus datos sean cedidos a Unión Profesional de Galicia para la elaboración de la nueva edición de la Guía de Peritos Judiciales.

 

Los/as colegiados/as que ya figuran en la anterior edición de la Guía de Peritos Judiciales editada por Unión Profesional de Galicia no necesitan renovar su inscripción. Los/as inscritos/as en ediciones anteriores que no desean figurar en dicha guía, deberán notificarlo por correo electrónico a info@cofiga.org antes del 5 de noviembre de 2023.

 

Recordamos a los y las fisioterapeutas colegiados/as que no existe ningún baremo de honorarios que fije el importe que podrán reclamar por la prestación de sus servicios como peritos en procedimientos judiciales, por lo que habrán de emitir la factura que estimen oportuna y cada Juzgado determinará si se ajusta o no a lo que entienden que es conveniente.

La Fisioterapia te da el aire que necesitas