Feliz Día Mundial da Fisioterapia 2023

Promovendo o seu determinante papel na prevención e tratamento das manifestacións máis comúns da artrite

08 Sep 2023 / prensa cofiga / Sede COFIGA

Neste ano 2023, o Día Mundial da Fisioterapia volve a centrarse en subliñar e promover o papel que desenvolven os e as fisioterapeutas na prevención e tratamento na artrite, ofrecendo nesta edición unha mirada máis profunda sobre algunhas das súas formas e manifestacións máis comúns, como a inflamatoria (AI), a remautoide (AR), a espondiloartritis axial e a idiopática xuvenil.

Con tal obxectivo, World Physiotehrapy facilita a todo o colectivo de fisioterapeutas un kit de ferramentas -traducidas a varios idiomas, entre eles o español- que inclúe carteis, pancartas e fichas informativas nas que se describen as características das diferentes formas e manifestacións da artrite, os seus síntomas e como pode axudar a Fisioterapia tanto na súa prevención como no seu tratamento a través técnicas e de programas de exercicio terapéutico deseñados especificamente para axudar a mellorar a función física (mobilidade, destreza, forza muscular, flexibilidade e resistencia); controlar e paliar os síntomas de fatiga, dor articular, inflamación e rixidez das articulacións...; previr a perda de densidade ósea...; e identificar opcións de estilo de vida útiles. Todo un arsenal terapéutico que os e as fisioterapeutas aportan para mellorar a calidade de vida das persoas afectadas por este tipo de enfermidades e afeccións.

O kit de ferramentas de World Physiotherapy sobre Fisioterapia e as formas más común de artrite pódese descargar en:

https://goo.su/GFI0q

Impacto positivo da conmemoración do Día Mundial da Fisioterapia

Cun impacto positivo no perfil da profesión e no seu posicionamento tanto na poboación como diante dos responsables políticos, desde 1996 a Fisioterapia conmemora cada 8 de setembro o seu Día Mundial como unha data que marca a unidade e solidariedade da comunidade mundial desta profesión sanitaria, converténdose ao mesmo tempo nunha excelente oportunidade para transmitir e promover o traballo que os e as fisioterapeutas realizan día a día para manter a saúde da poboación de todo o mundo.

Feliz Día Mundial de la Fisioterapia 2023

Promoviendo su determinante papel en la prevención y tratamiento de las manifestaciones más comunes de la artritis

En este año 2023, el Día Mundial de la Fisioterapia vuelve a centrarse en subrayar y promover el papel que desarrollan los y las fisioterapeutas en la prevención y tratamiento en la artritis, ofreciendo en esta edición una mirada más profunda sobre algunas de sus formas y manifestaciones más comunes, como la inflamatoria (AI), la remautoide (AR), la espondiloartritis axial y la idiopática juvenil.

Con tal objetivo, World Physiotehrapy facilita a todo el colectivo de fisioterapeutas un kit de herramientas -traducidas a varios idiomas, entre ellos el español- que incluye carteles, pancartas y fichas informativas en las que se describen las características de las diferentes formas y manifestaciones de la artritis, sus síntomas y cómo puede ayudar la Fisioterapia tanto en su prevención como en su tratamiento a través técnicas y de programas de ejercicio terapéutico diseñados específicamente para ayudar a mejorar la función física (movilidad, destreza, fuerza muscular, flexibilidad y resistencia); controlar y paliar los síntomas de fatiga, dolor articular, inflamación y rigidez de las articulaciones…; prevenir la pérdida de densidad ósea...; e identificar opciones de estilo de vida útiles. Todo un arsenal terapéutico que los y las fisioterapeutas aportan para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por este tipo de enfermedades y afecciones.

El kit de herramientas de World Physiotherapy sobre Fisioterapia y las formas más comunes de artritis se puede descargar en:

https://goo.su/GFI0q

Impacto positivo de la conmemoración del Día Mundial de la Fisioterapia

 

Con un impacto positivo en el perfil de la profesión y en su posicionamiento tanto en la población como delante de los responsables políticos, desde 1996 la Fisioterapia conmemora cada 8 de septiembre su Día Mundial como una fecha que marca la unidad y solidaridad de la comunidad mundial de esta profesión sanitaria, convirtiéndose al mismo tiempo en una excelente oportunidad para transmitir y promover el trabajo que los y las fisioterapeutas realizan día a día para mantener la salud de la población de todo el mundo.

 

La Fisioterapia te da el aire que necesitas