Nova imaxe do Proxecto iKono

Una iniciativa desenvolvida e xestionada polo CGCFE que, con apoio de todos os Colexios autonómicos de Fisioterapeutas, permitirá dotar a centros, clínicas e consultas de Fisioterapia de toda España dunha cruz branca con bordo fucsia como símbolo identificativo propio

25 Jul 2023 / prensa cofiga / Sede COFIGA

O Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) presenta a nova imaxe do Proxecto iKono, consistente na colocación dunha cruz branca con bordo fucsia -como símbolo sanitario identificativo da profesión- en centros, clínicas e consultas de Fisioterapia de toda España.

Trátase dunha iniciativa desenvolvida e xestionada polo CGCFE, co apoio de todos os Colexios autonómicos de Fisioterapeutas, que permitirá dotar á Fisioterapia dun símbolo identificativo propio, para poñer en valor, visibilizar e crear conciencia social sobre a calidade dos servizos de saúde que as e os fisioterapeutas ofrecen á cidadanía, converténdose ao mesmo tempo en símbolo da unidade, profesionalidade e calidade dun colectivo integrado por profesionais sanitarios comprometidos coa saúde e o benestar da poboación.

Achegamos toda a información relativa a como adherirse ao Proxecto iKono, dando resposta ás dúbidas e preguntas máis frecuentes que poden xurdir entre os e as fisioterapeutas interesados/as.

Nueva imagen del Proyecto iKono

Una iniciativa desenvolvida e xestionada polo CGCFE que, con apoio de todos os Colexios autonómicos de Fisioterapeutas, permitirá dotar a centros, clínicas y consultas de Fisioterapia de toda España de una cruz blanca con borde fucsia como símbolo identificativo propio

El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) presenta la nueva imagen del Proyecto iKono, consistente en la colocación de una cruz blanca con borde fucsia -como símbolo sanitario identificativo de la profesión - en centros, clínicas y consultas de Fisioterapia de toda España.

Se trata de una iniciativa desarrollada y gestionada por el CGCFE, con el apoyo de todos los Colegios autonómicos de Fisioterapeutas, que permitirá dotar a la Fisioterapia de un símbolo identificativo propio, para poner en valor, visibilizar y crear conciencia social sobre la calidad de los servicios de salud que las y los fisioterapeutas ofrecen a la ciudadanía, convirtiéndose al mismo tiempo en símbolo de la unidad, profesionalidad y calidad de un colectivo integrado por profesionales sanitarios comprometidos con la salud y el bienestar de la población.

Adjuntamos toda la información relativa a cómo adherirse al Proyecto iKono, dando respuesta a las dudas y preguntas más frecuentes que pueden surgir entre los y las fisioterapeutas interesados/as.

La Fisioterapia te da el aire que necesitas