Proxecto iKono: tramitación da subvención de 150 euros para instalar la cruz branca y fucsia da Fisioterapia

Se adxunta formulario de solicitude

02 Oct 2023 / prensa cofiga / Sede COFIGA

Para a instalación en centros, clínicas e consultas de Fisioterapia de Galicia da cruz branca con bordo fucsia da Fisioterapia (proxecto iKono), os e as fisioterapeutas colexiados/as interesados/as poden solicitar unha subvención de 150 euros sufragada polo Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa).

O proxecto iKono é unha iniciativa desenvolvida e xestionada polo Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas de España (CGCFE), co apoio de todos os Colexios autonómicos de Fisioterapeutas, que permite dotar á Fisioterapia dun símbolo sanitario identificativo propio, para poñer en valor, visibilizar e crear conciencia social sobre a calidade dos servizos de saúde que as e os fisioterapeutas ofrecen á cidadanía, converténdose ao mesmo tempo en símbolo da unidade, profesionalidade e calidade dun colectivo integrado por profesionais sanitarios comprometidos coa saúde e o benestar da poboación.

Adhesión e solicitude de subvención

Para facilitar a adhesión ao proxecto iKono, o CGCFE pon ao dispor de colexiados/as unha web específica, onde se especifica como solicitala e a documentación para achegar:

https://ikono.consello-fisioterapia.org/

Achegamos igualmente documento co protocolo para seguir para acceder á subvención, así como o formulario de solicitude.

 

 

Proxecto iKono: tramitación de la subvención de 150 euros para instalar la cruz branca y fucsia de la Fisioterapia

Se adjunta protocolo de subvención y formulario de solicitud

Para la instalación en centros, clínicas y consultas de Fisioterapia de Galicia de la cruz blanca con borde fucsia de la Fisioterapia (proyecto iKono), los y las fisioterapeutas colegiados/as interesados/as pueden solicitar una subvención de 150 euros sufragada por el Colegio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa).

El proyecto iKono es una iniciativa desarrollada y gestionada por el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE), con el apoyo de todos los Colegios autonómicos de Fisioterapeutas, que permite dotar a la Fisioterapia de un símbolo identificativo propio, para poner en valor, visibilizar y crear conciencia social sobre la calidad de los servicios de salud que las y los fisioterapeutas ofrecen a la ciudadanía, convirtiéndose al mismo tiempo en símbolo de la unidad, profesionalidad y calidad de un colectivo integrado por profesionales sanitarios comprometidos con la salud y el bienestar de la población.

Adhesión y solicitud de subvención

Para facilitar la adhesión al proyecto iKono, el CGCFE pone a disposición de colegiados/as una web específica, donde se especifica cómo solicitarla y la documentación a aportar:

https://ikono.consejo-fisioterapia.org/

Adjuntamos igualmente documento con el protocolo a seguir para acceder a la subvención, así como el formulario de solicitud.

La Fisioterapia te da el aire que necesitas