“As Especialidades en Fisioterapia, unha realidade multidisciplinar”, lema das II Xornadas de Fisioterapia Pediátrica que organiza o CoFiGa

A celebrar o 4 de novembro de 2023 no salón de actos do Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), de Lugo, con participación de profesionais sanitarios/as das diferentes disciplinas implicadas en Pediatría: Medicina, Enfermería, Logopedia, Terapia Ocupacional, Podoloxía, Odontoloxía e Fisioterapia

07 Jul 2023 / prensa cofiga / Sede COFIGA

“As Especialidades en Fisioterapia, unha realidade multidisciplinar” é o lema elixido polo Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) para a organización das súas II Xornadas de Fisioterapia Pediátrica, a celebrar o 4 de novembro de 2023 no salón de actos do Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), de Lugo.

Con participación de profesionais sanitarios/as das diferentes disciplinas implicadas en Pediatría (Medicina, Enfermería, Logopedia, Terapia Ocupacional, Podoloxía, Odontoloxía e Fisioterapia), o CoFiGa organiza estas II Xornadas de Fisioterapia Pediátrica co obxectivo de mellorar o traballo multi e interdisciplinar, de interacción e cooperación, que se desenvolve para estimular e favorecer un adecuado neurodesarrollo da poboación infantil e adolescente (0-18 anos), ademais de visibilizar socialmente a Fisioterapia Pediátrica como campo de actuación en expansión e en continuo crecemento, posicionándoa diante do reto da necesaria regulación das Especialidades.

Abertas á participación de profesionais sanitarios e estudantes de Fisioterapia, son unhas Xornadas gratuítas, para as que unicamente é requisito abonar unha fianza de 20 euros que será posteriormente desembolsada a todos/as os e as asistentes.

Toda a información sobre o desenvolvemento destas II Xornadas de Fisioterapia Pediátrica organizadas por CoFiGa (Comités organizador e científico, programa, relatores e moderadores/as participantes) está ao dispor dos e das interesados/as na páxina web da institución colexial da Fisioterapia galega, onde en breve abrirase o prazo de inscrición:

https://www.cofiga.org/jornadas/24/II-Xornadas-de-Fisioterapia-Pediatrica-As-especialidades-en-Fisioterapia-unha-realidade-multidisciplinar

“Las Especialidades en Fisioterapia, una realidad multidisciplinar”, lema de las II Jornadas de Fisioterapia Pediátrica que organiza el CoFiGa

A celebrar el 4 de noviembre de 2023 en el salón de actos del Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), de Lugo, con participación de profesionales sanitarios/as de las diferentes disciplinas implicadas en Pediatría: Medicina, Enfermería, Logopedia, Terapia Ocupacional, Podología, Odontología y Fisioterapia

“Las Especialidades en Fisioterapia, una realidad multidisciplinar” es el lema elegido por el Colegio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) para la organización de sus II Jornadas de Fisioterapia Pediátrica, a celebrar el 4 de noviembre de 2023 en el salón de actos del Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), de Lugo.

Con participación de profesionales sanitarios/as de las diferentes disciplinas implicadas en Pediatría (Medicina, Enfermería, Logopedia, Terapia Ocupacional, Podología, Odontología y Fisioterapia), el CoFiGa organiza estas II Jornadas de Fisioterapia Pediátrica con el objetivo de mejorar el trabajo multi e interdisciplinar, de interacción y cooperación, que se desarrolla para estimular y favorecer un adecuado neurodesarrollo de la población infantil y adolescente (0-18 años), además de visibilizar socialmente la Fisioterapia Pediátrica como campo de actuación en expansión y en continuo crecimiento, posicionándola ante el reto de la necesaria regulación de las Especialidades.

Abiertas a la participación de profesionales sanitarios y estudiantes de Fisioterapia, son unas Jornadas gratuitas, para las que únicamente es requisito abonar una fianza de 20 euros que será posteriormente desembolsada a todos/as los y las asistentes.

Toda la información sobre el desarrollo de estas II Jornadas de Fisioterapia Pediátrica organizadas por CoFiGa (Comités organizador y científico, programa, ponentes y moderadores/as participantes) está a disposición de los y las interesados/as en la página web de la institución colegial de la Fisioterapia gallega, donde en breve se abrirá el plazo de inscripción:

https://www.cofiga.org/jornadas/24/II-Jornadas-de-Fisioterapia-Pediatrica-Las-especialidades-en-Fisioterapia-una-realidad-multidisciplinar

La Fisioterapia te da el aire que necesitas