Decae a obrigatoriedade de uso de máscaras en centros sanitarios, sociosanitarios e farmacias, onde pasan a ser recomendables

Mantense o seu uso en zonas hospitalarias con críticos e inmunodeprimidos, quirófanos, unidades de coidados intensivos, en urxencias hospitalarias e de Atención Primaria -incluídas as salas de espera- e para persoas sintomáticas e profesionais que as atende

05 Jul 2023 / prensa cofiga / Sede COFIGA

Coa súa publicación no Boletín Oficial do Estado (BOE), hoxe entrou en vigor a Orde do Ministerio de Sanidade pola que se declara a finalización da situación de crise sanitaria ocasionada pola Covid-19 e pola que, ao tempo, decaen todas as medidas extraordinarias adoptadas, o que supón tamén o fin da máscara obrigatoria en centros sanitarios, sociosanitarios e farmacias, onde pasan a ser recomendables.

Con todo, mantense o uso imperativo de máscaras nos seguintes casos:

- Persoas sintomáticas cando estean en espazos compartidos.

- Profesionais que atenden casos sintomáticos.

- En zonas hospitalarias con críticos e inmunodeprimidos, quirófanos, unidades de coidados intensivos e urxencias hospitalarias e de Atención Primaria, incluídas as salas de espera.

Decae la obligatoriedad de uso de mascarillas en centros sanitarios, sociosanitarios y farmacias, donde pasan a ser recomendables

Se mantiene su uso en zonas hospitalarias con críticos e inmunodeprimidos, quirófanos, unidades de cuidados intensivos, en urgencias hospitalarias y de Atención Primaria -incluidas las salas de espera- y para personas sintomáticas y profesionales que las atienden

Con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), hoy ha entrado en vigor la Orden del Ministerio de Sanidad por la que se declara la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 y por la que, al mismo tiempo, decaen todas las medidas extraordinarias adoptadas, lo que supone también el fin de la mascarilla obligatoria en centros sanitarios, sociosanitarios y farmacias, donde pasan a ser recomendables.

No obstante, se mantiene el uso imperativo de mascarillas en los siguientes casos:

- Personas sintomáticas cuando estén en espacios compartidos.

- Profesionales que atienden casos sintomáticos.

- En zonas hospitalarias con críticos e inmunodeprimidos, quirófanos, unidades de cuidados intensivos e urgencias hospitalarias y de Atención Primaria, incluidas las salas de espera.

La Fisioterapia te da el aire que necesitas