O CGCFE programa un curso online e gratuíto para que fisioterapeutas de toda España poidan actualizar e ampliar coñecementos sobre Farmacoloxía

Desenvolverase do 15 de setembro ao 31 de decembro/2023

04 Jul 2023 / prensa cofiga / Sede COFIGA

O Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) ofrece de forma gratuíta a fisioterapeutas colexiados/as de todo o país un curso online sobre Farmacoloxía para formar sobre como os medicamentos poden interferir nos tratamentos de Fisioterapia e estar preparados para a prescripción de productos ortoprotésicos.

Trátase dun curso elaborado desde a Sociedade Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP) a través da súa Fundación Profarmacéuticos de Atención Primaria de España (FFAP).

Iniciarase o 15 de setembro de 2023 e finalizará o 31 de decembro de 2023.

Constará dun total de 60 horas estimadas de dedicación (correspondendo 27 horas ao visionado do curso, 20 horas máis para o seu estudo e 13 horas de lectura de documentación adicional facilitada e realización das avaliacións).

O seu contido está distribuído nun total de 15 bloques teóricos/módulos: principios xerais da Farmacoloxía (1 hora), formas farmacéuticas e vías de administración dos medicamentos (1 hora), Farmacocinética e Farmacodinamia (1 hora), reaccións adversas aos medicamentos (1 hora), interaccións farmacolóxicas (1 hora), Farmacoloxía do sistema nervioso (3 horas), da dor e a inflamación do sistema osteomuscular (3 horas), dos sistemas cardiovascular e hematopoiético (3 horas), dos aparellos respiratorio (2 horas) e dixestivo (2 horas), do sistema endocrino (2 horas), das enfermidades infecciosas (1 hora), medicamentos e deporte (2 horas) e normativa de prestación farmacéutica e uso adecuado de medicamentos (2 horas).

Inscricións

Ata o 19/08/2023 no enlace:

https://www.consejo-fisioterapia.org/inscripcion-curso-farmacologia.html

El CGCFE programa un curso online y gratuito para que fisioterapeutas de toda España puedan actualizar y ampliar conocimientos sobre Farmacología

Se desarrollará del 15 de septiembre al 31 de diciembre/2023

El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) ofrece de forma gratuita a fisioterapeutas colegiados/as de todo el país un curso online sobre Farmacología para formar sobre cómo los medicamentos pueden interferir en los tratamientos de Fisioterapia y estar preparados para la prescripción de productos ortoprotésicos.

Se trata de un curso elaborado desde la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP) a través de su Fundación Profarmacéuticos de Atención Primaria de España (FFAP).

Se iniciará el 15 de septiembre de 2023 y finalizará el 31 de diciembre de 2023.

Constará de un total de 60 horas estimadas de dedicación (correspondiendo 27 horas al visionado del curso, 20 horas más para su estudio y 13 horas de lectura de documentación adicional aportada y realización de las evaluaciones).

Su contenido está distribuido en un total de 15 bloques teóricos/módulos: principios generales de la Farmacología (1 hora), formas farmacéuticas y vías de administración de los medicamentos (1 hora), Farmacocinética y Farmacodinamia (1 hora), reacciones adversas a los medicamentos (1 hora), interacciones farmacológicas (1 hora), Farmacología de los sistemas nervioso (3 horas), del dolor y la inflamación del sistema osteomuscular (3 horas), de los sistemas cardiovascular y hematopoyético (3 horas), de los aparatos respiratorios (2 horas) e digestivo (2 horas), del sistema endocrino (2 horas), de las enfermedades infecciosas (1 hora), medicamentos y deporte (2 horas) y normativa de prestación farmacéutica y uso adecuado de medicamentos (2 horas).

Inscricións

Hasta el 19/08/2023, en el enlace:

 https://www.consejo-fisioterapia.org/inscripcion-curso-farmacologia.html

La Fisioterapia te da el aire que necesitas