Colexiados/as CoFiGa poden beneficiarse de forma gratuíta dos servizos de asesoramento laboral, xurídico e fiscal que presta a Federación Nacional de Asociacións de Traballadores Autónomos (ATA)

Grazas ao convenio que mantén co Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas de España (CGCFE)

19 Jun 2023 / prensa cofiga / Sede COFIGA

Os e as colexiados/as CoFiGa poden beneficiarse, de forma totalmente gratuíta, dos servizos de asesoramento laboral, xurídico e fiscal que presta Federación Nacional de Asociacións de Traballadores Autónomos (ATA) en virtude do convenio que mantén co Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas de España (CGCFE).

Este asesoramento técnico personalizado que de forma gratuíta ofrece ATA aos e ás colexiados/as CoFiGa abarca cuestións que afectan os profesionais que exercen a súa actividade como autónomos (Reforma do RETA, novo sistema de cotizacións, altas, baixas, cotas, xubilación...), axudas e trámites para o inicio ou mantemento da actividade ou para a mellora da dixitalización…

Para gozar deste servizo, os e as colexiados/as CoFiGa interesados deben enviar as súas consultas a sede@consejo-fisioterapia.org, indicando nome, apelidos, localidade onde desempeña a súa actividade, teléfono e mail.

Descontos en carburantes, adquisición de vehículos, banca, aseguradoras…

Igualmente, os e as colexiados/as CoFiGa tamén poden gozar dos beneficios que ofrecen os acordos que ATA mantén con diferentes empresas e entidades: descontos en carburante (Repsol e Cepsa), vehículos (Opel, DS, Citröen, Peugeot, …), aseguradoras (Mapfre, Zúric,..), entidades bancarias (Sabadell, CaixaBank,..), prevención de riscos laborais (Cualtis), …

Máis información sobre estes descontos: https://ata.es/convenios/

Colegiados/as CoFiGa pueden beneficiarse de forma gratuita de los servicios de asesoramiento laboral, jurídico y fiscal que presta la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA)

Gracias al convenio que mantiene con el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE)

Los y las colegiados/as CoFiGa pueden beneficiarse, de forma totalmente gratuita, de los servicios de asesoramiento laboral, jurídico y fiscal que presta Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) merced al convenio que mantiene con el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE).

Este asesoramiento técnico personalizado que de forma gratuita ofrece ATA a los y las colegiados/as CoFiGa abarca cuestiones que afectan a los profesionales que ejercen su actividad como autónomos (Reforma del RETA, nuevo sistema de cotizaciones, altas, bajas, cuotas, jubilación...), ayudas y trámites para el inicio o mantenimiento de la actividad o para la mejora de la digitalización…

Para disfrutar de este servicio, los y las colegiados/as CoFiGa interesados deben enviar sus consultas a sede@consejo-fisioterapia.org, indicando nombre, apellidos, localidad donde desempeña su actividad, teléfono y mail.

Descuentos en carburantes, adquisición de vehículos, banca, aseguradoras…

Igualmente, los y las colegiados/as CoFiGa también pueden disfrutar de los beneficios que ofrecen los acuerdos que ATA mantiene con diferentes empresas y entidades: descuentos en carburante (Repsol y Cepsa), vehículos (Opel, DS, Citröen, Peugeot, …), aseguradoras (Mapfre, Zurich,..), entidades bancarias (Sabadell, CaixaBank,..), prevención de riesgos laborales (Cualtis), …

 

Más información sobre estos descuentos: https://ata.es/convenios/

La Fisioterapia te da el aire que necesitas