CoFiGa facilita aos seus colexiados/as a Guía 2023 de Peritos Xudiciais e Mediadores de Galicia

Un documento que Unión Profesional de Galicia pon ao dispor de todos os Xulgados, Tribunais, Fiscalías e avogados que o soliciten e que inclúe a relación de fisioterapeutas que acceden a intervir como peritos en procedementos xudiciais

30 May 2023 / prensa cofiga / Sede COFIGA

O Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) facilita aos seus colexiados/as a Guía de Peritos Xudiciais e Mediadores de Galicia actualizada a 2023, un documento elaborado por Unión Profesional de Galicia para facilitar a elaboración de ditames periciais e que pon ao dispor de todos os Xulgados, Tribunais, Fiscalías e avogados que o soliciten.

A Guía inclúe a relación de fisioterapeutas que acceden a intervir como peritos en procedementos xudiciais.

O CoFiGa tamén lembra aos e ás fisioterapeutas colexiados/as que non existe ningún baremo de honorarios que fixe o importe que poderán reclamar pola prestación dos seus servizos como peritos en procedementos xudiciais, polo que haberán de emitir a factura que estimen oportuna e cada Xulgado determinará se se axusta ou non ao que entenden que é conveniente.

CoFiGa facilita a sus colegiados/as la Guía 2023 de Peritos Judiciales y Mediadores de Galicia

Un documento que Unión Profesional pone a disposición de todos los Juzgados, Tribunales, Fiscalías y abogados que lo soliciten y que incluye la relación de fisioterapeutas que acceden a intervenir como peritos en procedimientos judiciales

El Colegio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) facilita a sus colegiados/as la Guía de Peritos Judiciales y Mediadores de Galicia actualizada a 2023, un documento elaborado por Unión Profesional de Galicia para facilitar la elaboración de dictámenes periciales y que pone a disposición de todos los Juzgados, Tribunales, Fiscalías y abogados que lo soliciten.

La Guía incluye la relación de fisioterapeutas que acceden a intervenir como peritos en procedimientos judiciales.

El CoFiGa también recuerda a los y las fisioterapeutas colegiados/as que no existe ningún baremo de honorarios que fije el importe que podrán reclamar por la prestación de sus servicios como peritos en procedimientos judiciales, por lo que habrán de emitir la factura que estimen oportuna y cada Juzgado determinará si se ajusta o no a lo que entienden que es conveniente.

La Fisioterapia te da el aire que necesitas