Presentamos tres curtos de animación elaborados pola Comisión de Solo Pelviano do CoFiGa informando da importancia de recurrir á Fisioterapia para un adecuado coidado deste conxunto de músculos e ligamentos tan fundamental na calidade de vida

Evitando tanto en homes como en mulleres a aparición de problemas de incontinencia urinaria e/ou fecal, prolapsos, dor pelviano e de espalda e incluso disfuncións sexuais

14 May 2023 / prensa cofiga / Sede COFIGA

A Comisión do Solo Pelviano do Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) presenta tres curtos de animación nos que informa da importancia de recurrir á Fisioterapia para coidar este conxunto de músculos e ligamentos situados na base da pelve, evitando tanto en homes como en mulleres a aparición de problemas de incontinencia urinaria e/ou fecal, prolapsos, dor pelviano e de espalda e incluso disfuncións sexuais.

A principal misión do solo pelviano é soster órganos tan importantes como o recto, a vexiga, os esfínteres, o útero e vaxina das mulleres e a uretra no caso dos homes, manténdolos nuha posición adecuada que permita o normal funcionamento das súas funcións de continencia (micción e defecación), sexuais e reproductivas.

É polo tanto fundamental o seu coidado tanto en homes como en mulleres, evitando o seu debilitamento e a aparición de importantes trastornos que teñen un impacto moi negativo na calidade de vida das persoas.

Os curtos de animación elaborados pola Comisión do Solo Pelviano do CoFiGa presentan tres diferentes casuísticas que se producen nun grupo de amigos: Pedro, un rapaz que presenta problemas de estrinximento; Ana, preocupada polo estado da cicatriz producida tras unha cesárea; e Laura, unha deportista intranquila polos problemas que poden xurdir coa práctica habitual de deportes de impacto.

Todos eles recurren á Fisioterapia, encontrando ferramentas que les permiten deixar atrás sus dúbidas e problemas e mellorar a súa calidade de vida.

Os 3 curtos de animación elaborados pola Comisión de Solo Pelviano do CoFiGa pódense descargar en:

- Fisioterapia de Solo Pelviano en casos de estrinximento:

https://youtu.be/PCvhZgJ_FEA

- Fisioterapia de Solo Pelviano en casos de molestias por cicatriz por cesárea:

https://youtu.be/Z9PooUNAaYM

- Fisioterapia de Solo Pelviano e deporte:

https://youtu.be/KYMcnRZm-48

Presentamos tres cortos de animación elaborados por la Comisión de Suelo Pélvico del CoFiGa informando de la importancia de recurrir a la Fisioterapia para un adecuado cuidado de este conjunto de músculos y ligamentos tan fundamental en la calidad de vida

Evitando tanto en hombres como en mujeres la aparición de problemas de incontinencia urinaria y/o fecal, prolapsos, dolor pélvico y de espalda e incluso disfunciones sexuales

La Comisión del Suelo Pélvico del Colegio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) presenta tres cortos de animación en los que informa de la importancia de recurrir a la Fisioterapia para cuidar este conjunto de músculos y ligamentos situados en la base de la pelvis, evitando tanto en hombres como en mujeres a aparición de problemas de incontinencia urinaria y/o fecal, prolapsos, dolor pélvico y de espalda e incluso disfunciones sexuales.

La principal misión del suelo pélvico es sostener órganos tan importantes como el recto, la vejiga, los esfínteres, el útero y vagina de las mujeres y la uretra en el caso de los hombres, manteniéndolos en una posición adecuada que permita el normal funcionamiento de sus funciones de continencia (micción y defecación), sexuales y reproductivas.

Es por lo tanto fundamental su cuidado tanto en hombres como en mujeres, evitando su debilitamiento y la aparición de importantes trastornos que tienen un impacto muy negativo en la calidad de vida de las personas.

Los cortos de animación elaborados por la Comisión del Suelo Pélvico del CoFiGa presentan tres diferentes casuísticas que se producen en un grupo de amigos: Pedro, un chico que presenta problemas de estreñimiento; Ana, preocupada por el estado de la cicatriz producida tras una cesárea; y Laura, una deportista intranquila por los problemas que pueden surgir con la práctica habitual de deportes de impacto.

Todos ellos recurren a la Fisioterapia, encontrando herramientas que les permiten dejar atrás sus dudas y problemas y mejorar con ello su calidad de vida.

Los 3 cortos de animación elaborados por la Comisión de Suelo Pélvico del CoFiGa se pueden descargar en:

- Fisioterapia de Suelo Pélvico en casos de estreñimiento:

https://youtu.be/PCvhZgJ_FEA

- Fisioterapia de Suelo Pélvico en casos de molestias en cicatriz por cesárea:

https://youtu.be/Z9PooUNAaYM

- Fisioterapia de Suelo Pélvico y deporte:

https://youtu.be/KYMcnRZm-48

 

 

La Fisioterapia te da el aire que necesitas