CoFiGa no 8M 2023: fisioterapeutas en feminino plural

Rendendo tributo ás académicas da Fisioterapia Galega

08 Mar 2023 / prensa cofiga / Sede COFIGA

Continuando coa aposta por unha Fisioterapia en plena igualdade, o Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) súmase un ano máis á conmemoración do 8M-Día Internacional da Muller, poñendo en valor nesta ocasión o importante labor que as fisioterapeutas desenvolven no ámbito académico, como xestoras e docentes universitarias altamente comprometidas coa calidade formativa das Facultades de Fisioterapia de Galicia e co futuro profesional do estudantado que, ano tras ano, pasa polas súas aulas.

Con tal motivo, o CoFiGa instala nas Facultades de Fisioterapia da Coruña e de Pontevedra senllos carteis co que, baixo lema “Fisioterapeutas en feminino plural”, rende tributo ás académicas referentes da Fisioterapia Galega, como proba do recoñecemento, agradecemento e admiración de todo o colectivo.

Con este tipo de actuacións, o CoFiGa ten a vontade potenciar a imaxe de mulleres referentes da Fisioterapia, visibilizando todo o talento feminino que existe na Fisioterapia e contribuíndo con iso ao cambio social cara á plena igualdade.

CoFiGa en el 8M 2023: fisioterapeutas en femenino plural

Rindiendo tributo a las académicas de la Fisioterapia Galega

Continuando con la apuesta por una Fisioterapia en plena igualdad, el Colegio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) se suma un año más a la conmemoración del 8M-Día Internacional de la Mujer, poniendo en valor en esta ocasión la importante labor que las fisioterapeutas desarrollan en el ámbito académico, como gestoras y docentes universitarias altamente comprometidas con la calidad formativa de las Facultades de Fisioterapia de Galicia y con el futuro profesional del estudiantado que, año tras año, pasa por sus aulas.

Con tal motivo, el CoFiGa instala en las Facultades de Fisioterapia de A Coruña y de Pontevedra sendos carteles con el que, bajo lema “Fisioterapeutas en femenino plural”, rinde tributo a las académicas referentes de la Fisioterapia Gallega, como prueba del reconocimiento, agradecimiento y admiración de todo el colectivo.

Con este tipo de actuaciones, el CoFiGa tiene la voluntad potenciar la imagen de mujeres referentes de la Fisioterapia, visibilizando todo el talento femenino que existe en la Fisioterapia y contribuyendo con ello al cambio social hacia la plena igualdad.

La Fisioterapia te da el aire que necesitas