O novo videoconsello do CoFiGa incide en que a avaliación e aplicación do exercicio físico en calquera condición de saúde forma parte do marco competencial da Fisioterapia

O fisioterapeuta é o profesional sanitario formado, capacitado e lexitimado para aplicar medios físicos como terapia, ente os que se atopa o exercicio

07 Feb 2023 / prensa cofiga / Sede COFIGA

Co seu novo videoconsello da campaña “Consellos para vivir mellor”, o Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) incide en que toda intervención terapéutica que pretenda influír sobre os síntomas ou modificar o curso clínico dunha patoloxía é función exclusiva de profesionais sanitarios. Cada un no ámbito das súas competencias, son os únicos profesionais capacitados e formados para valorar, aplicar, supervisar ou previr e mitigar as lesións ou patoloxías.

Resalta ao mesmo tempo que a avaliación e aplicación do exercicio físico en calquera condición de saúde -especialmente cando existe algún tipo de patoloxía ou lesión previa- forma parte do marco competencial da Fisioterapia.

Así o regula tanto a Lei 44/2003 de Ordenación das Profesións Sanitarias como pola Orde CIN 2135/2008, normas legais que establecen que a Fisioterapia se ocupa de identificar e maximizar o potencial de calidade de vida e o movemento dentro das esferas da promoción, prevención, tratamento, habilitación e rehabilitación.

O fisioterapeuta é por tanto o profesional sanitario formado, capacitado e lexitimado para aplicar medios físicos como terapia, ente os que se atopa o exercicio.

Así o explica o novo videoconsello do CoFiGa:

https://youtu.be/NiR-mEO1H5k (galego)

https://youtu.be/tZKe0YjiH0g (español)

En función de cada problema de saúde e tras realizar unha anamnesis previa e valorar a situación funcional do paciente mediante probas e test, o fisioterapeuta pautará un tratamento baseado en educación (como xestionar cada problema e consellos), aplicación de diferentes técnicas (mobilizacións articulares, musculares ou neurales, presións, masaxes, traccións, etc.) e pautará un programa de exercicio individualizado, adaptado e axustado ás necesidades e patoloxía ou lesión de cada paciente.

En definitiva, á hora de facer exercicio cando existe unha lesión ou patoloxía previa, o recomendable é acudir a un fisioterapeuta.

El nuevo videoconsejo del CoFiGa incide en que la evaluación y aplicación del ejercicio físico en cualquier condición de salud forma parte del marco competencial de la Fisioterapia

El fisioterapeuta es el profesional sanitario formado, capacitado y legitimado para aplicar medios físicos como terapia, ente los que se encuentra el ejercicio

Con su nuevo videoconsejo de la campaña “Consejos para vivir mejor”, el Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) incide en que toda intervención terapéutica que pretenda influir sobre los síntomas o modificar el curso clínico de una patología es función exclusiva de profesionales sanitarios. Cada uno en el ámbito de sus competencias, son los únicos profesionales capacitados y formados para valorar, aplicar, supervisar o prevenir y mitigar las lesiones o patologías.

Resalta al mismo tiempo que la evaluación y aplicación del ejercicio físico en cualquier condición de salud -especialmente cuando existe algún tipo de patología o lesión previa- forma parte del marco competencial de la Fisioterapia.

Así lo regula tanto la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias como por la Orden CIN 2135/2008, normal legales que establecen que la Fisioterapia se ocupa de identificar y maximizar el potencial de calidad de vida y el movimiento dentro de las esferas de la promoción, prevención, tratamiento, habilitación y rehabilitación.

El fisioterapeuta es por tanto el profesional sanitario formado, capacitado y legitimado para aplicar medios físicos como terapia, ente los que se encuentra el ejercicio.

Así lo explica el nuevo videoconsejo del CoFiGa:

https://youtu.be/tZKe0YjiH0g (español)

https://youtu.be/NiR-mEO1H5k (galego)

En función de cada problema de salud y tras realizar una anamnesis previa y valorar la situación funcional del paciente mediante pruebas y test, el fisioterapeuta pautará un tratamiento basado en educación (cómo gestionar cada problema y consejos), aplicación de diferentes técnicas (movilizaciones articulares, musculares o neurales, presiones, masajes, tracciones, etc.) y pautará un programa de ejercicio individualizado, adaptado y ajustado a las necesidades y patología o lesión de cada paciente.

En definitiva, a la hora de hacer ejercicio cuando existe una lesión o patología previa, lo recomendable es acudir a un fisioterapeuta.

La Fisioterapia te da el aire que necesitas