Renovación da subscrición gratuíta a Fisioterapia.net que o CoFiGa pon ao dispor dos seus colexiados/as

A Plataforma de coñecemento facilita un documento online para guiar o proceso de renovación, que cada colexiado/a deberá realizar de forma individual

27 Ene 2023 / prensa cofiga / Sede COFIGA

A Plataforma de coñecemento Fisioterapia.net comunica aos e ás colexiados/as do CoFiGa a necesidade de renovar de forma individual a subscrición de acceso que de forma gratuíta lles ofrece o CoFiGa, para o que achega un documento en liña explicativo ao que se pode acceder en: https://bit.ly/3WHaF30

Novos contidos de Fisioterapia.net

Fisioterapia.net tamén informa dos novos contidos da plataforma:

- Masterclass “Tipos de dor e identificación clínica” a cargo de Rafael Ugarte:

https://fisiocomunidad.lafisioterapia.net/masterclass/tipos-de-dor-e-identificacion-clinica/

- Fisio-audio “Marco de capacidades básicas para unha atención de calidade na vídeo-consulta de Fisioterapia”, cun resumo dun artigo do fisioterapeuta Luke Davies:

https://fisiocomunidad.lafisioterapia.net/marco-de-capacidades-basicas-para-unha-atencion-de-calidade-en-a-vídeo-consulta-en-fisioterapia/

- Artigo “Incerteza en Fisioterapia”:

https://lafisioterapia.net/incerteza-en-fisioterapia/

- Infografías con recomendacións da Organización Mundial da Saúde (OMS) sobre actividade física:

https://drive.google.com/drive/folders/1Qx1lUB5mzWJeizWrbNmLngKno_xllxYb

Renovación de la suscripción gratuita a Fisioterapia.net que el CoFiGa pone a disposición de sus colegiados/as

La Plataforma de conocimiento facilita un documento online para guiar el proceso de renovación, que cada colegiado/a deberá realizar de forma individual

La Plataforma de conocimiento Fisioterapia.net comunica a los y las colegiados/as del CoFiGa la necesidad de renovar de forma individual la suscripción de acceso que de forma gratuita les ofrece el CoFiGa, para lo que adjunta un documento online explicativo que al que se puede acceder en: https://bit.ly/3WHaF30

Nuevos contenidos de Fisioterapia.net

Fisioterapia.net también informa de los nuevos contenidos de la plataforma:

- Masterclass “Tipos de dolor e identificación clínica” a cargo de Rafael Ugarte:

https://fisiocomunidad.lafisioterapia.net/masterclass/tipos-de-dolor-e-identificacion-clinica/

- Fisio-audio “Marco de capacidades básicas para una atención de calidad en la vídeo-consulta de Fisioterapia”, con un resumen de un artículo del fisioterapeuta Luke Davies:

https://fisiocomunidad.lafisioterapia.net/marco-de-capacidades-basicas-para-una-atencion-de-calidad-en-la-video-consulta-en-fisioterapia/

- Artículo “Incertidumbre en Fisioterapia”:

https://lafisioterapia.net/incertidumbre-en-fisioterapia/

- Infografías con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre actividad física:

https://drive.google.com/drive/folders/1Qx1lUB5mzWJeizWrbNmLngKno_xllxYb

 

La Fisioterapia te da el aire que necesitas